احتراق زغال سنگ پالم شده

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره احتراق زغال سنگ پالم شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احتراق زغال سنگ پالم شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Two-dimensional unsteady numerical simulation; Pulverized coal combustion; Detailed chemical reaction mechanism; Soot formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Pulverized coal combustion; Flamelet model; Flame-flame interactions; Wall heat losses; Jet in cross-flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; ANSI; American National Standard Institute; CCS; Carbon Capture and Storage; DIN; Deutsches Institut für Normung (in English: German Institute for Standardization); EN; European standard; GUM; Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement; IFRF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Direct numerical simulation; Pulverized coal combustion; Detailed chemical reaction mechanism; Ignition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Pulverized coal combustion; Sodium; Particulate matter; Size partitioning behaviors; Population balance modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; BA; bottom ash; BET; Brunauer-Emmett-Teller; CAER; University of Kentucky Center for Applied Energy Research; CBO; carbon burnout; CCPs; coal combustion products; ESP; electrostatic precipitator; FA; fly ash; FBC; fluidized-bed combustion; FGT; flue-gas t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Internal recirculation zone; Pulverized coal combustion; Swirl stabilized flame; Particle image velocimetry; Flame structure; Optical diagnostics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Numerical model; Pulverized coal combustion; Sorbent injection; NOx/SO2 emission reduction; Boiler efficiency; OFA; Overfire air; CFD; Computational fluid dynamics; FSI; Furnace sorbent injection; PSI cell; Particle source in cell; SIPSOL; Strongly implic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; Joint velocity-composition PDF; Pulverized coal combustion; Dispersed two-phase flow; Turbulence radiation interaction; Distributed activation energy devolatilization model; Intrinsic char combustion model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق زغال سنگ پالم شده; BAU; Business As Usual case; CBM; Coal Bed Methane; CCGT; Combined Cycle Gas Turbine; CCS; Carbon Capture and Storage; CEN; baseline (central) EUA price case; CHP; Combined Heat and Power; CO2-eq.; equivalent of CO2 emission on emission allowance; EFF; ef