محاسبه شیمیایی کوانتومی

در این صفحه تعداد 194 مقاله تخصصی درباره محاسبه شیمیایی کوانتومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محاسبه شیمیایی کوانتومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; sugar-based surfactant; alkylpolyethylene glycol ether surfactant; interfacial molecular array behavior; molecular dynamics simulation; quantum chemical calculation; foam property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Sulfate radical-advanced oxidation process; Dissolved oxygen; Organic micro-pollutants; Quantum chemical calculation; Thermodynamics and kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Cyclic alkylperoxy radicals; Methylcyclohexane; Low temperature oxidation reactivity; Quantum chemical calculation; RRKM/master equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Quantum chemical calculation; Molecular dynamics simulation; 1-Phenylethanone; 2-Phenyl-2-propanol; Isopropenylbenzene; Hydrogen bonding; Radial distribution function; Diffusion coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Ion mobility spectrometry; Negative mode; Ion cluster formation; Pulsed electron beams; Quantum chemical calculation; Cluster stabilization energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Electron beam irradiation; Porous systems; Cryogels; Hyaluronan; Quantum chemical calculation; Electron paramagnetic resonance spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Active carbon; Oxidized carbon; Solid acid catalyst; Quantum chemical calculation; Sulfonated carbonaceous material; Phosphorylated carbon; Partially pyrolised organic compound; Catalytic conversion biobased raw material
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Ionic liquid [C4mim][AlCl4]; Benzene-cyclohexane separation; COSMO-RS; Quantum chemical calculation; Process simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Ionic liquid [C4mim][AlCl4]; Benzene-cyclohexane separation; COSMO-RS; Quantum chemical calculation; Process simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبه شیمیایی کوانتومی; Near-infrared spectroscopy; Alcohols; Phenols; Quantum chemical calculation; Overtones; Combination modes; Time-independent vibrational Schrödinger equation; Spectra-structure correlation; Anharmonic spectra;