ترکیبات آمونیوم کواترنری

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره ترکیبات آمونیوم کواترنری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات آمونیوم کواترنری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; G; glyphosate; GBH; glyphosate-based herbicide; R; Roundup; POEA; polyoxyethylenamines (polyethoxylated tallowamine); QAC; quaternary ammonium compounds; Pesticide; Herbicide; Glyphosate; Roundup; POEA; Formulant; Arsenic; Heavy metals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; WCX-SPE; Cationic surfactants; Quaternary ammonium compounds; Glass binding; PA-SPME; LC-MS/MS; pH-dependent sorption; Passive sampling; Sample preparation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; BEMA; 2-bromoethyl methacrylate; HEMA; 2-hydroxyethylmethacrylate; MAE-HB; 2-methacryloxylethyl hexadecyl methyl ammonium bromide; MPS; 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane; BC; benzyl chloride; IDMA-1; bis(2-ethacryloyloxyethyl)dimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; ΨP; turgor potential; ΦPSII; photochemical efficiency of PSII; Ψw; leaf water potential; Ψπ; osmotic potential; ABA; abscisic acid; ACO2; net assimilation of CO2; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv'/Fm'; antennas efficiency in the PSII react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Antibiotic resistance gene; Bacterial community; Dyeing wastewater; Conjugative transfer; ARGs; antibiotic resistance genes; ARB; antibiotic resistance bacteria; QACs; quaternary ammonium compounds; MACH; monoaromatic hydrocarbons; MGEs; mobile gene eleme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Quaternary ammonium compounds; Positively-charged surface; JIS Z 2801; Leaching coating; Bacterial contact-killing surface; Antibiotic resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Advanced oxidation; Cationic surfactants; Benzalkonium chlorides; Intermediates; Toxicity; Biodegradability; AOP; advanced oxidation process; RAS; returned activated sludge; ANOVA; analysis of variance; BACs; benzalkonium chlorides; BDDA; benzyl dimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; AC; activated carbon; AD; anaerobic digestion; AAS; atomic absorption spectrometry; APAP; Acetaminophen; AQDS; 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonate; BB; bromothymol blue; BC; bacterial cellulose; BMCs; biochar-mineral complexes; BPA; bisphenol A; BTEX; benz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; CNFC; pre-cationized NFC; EPTMAC; epoxypropyl trimethylammonium chloride; PDMQ; poly([2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride); QAC; quaternary ammonium compound; Nanofibrillated cellulose; Quaternary ammonium compounds; Antimicrobial material
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; BAC; benzalkonium chloride; BAC-R; BAC-resistant strains (MIC ≥ 10 mg/L); BAC-S; BAC-sensitive strains (MIC ≤ 2.5 mg/L); MIC; minimal inhibitory concentration; L. monocytogenes; Quaternary ammonium compounds; Benzalkonium chloride; Resistance; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; ACN; acetonitrile; ATAC; trimethyl ammonium compounds; BDMA; benzyl dimethyl ammonium compounds; C12BDMA; dodecyl benzyl dimethyl ammonium chloride; C14BDMA; tetradecyl benzyl dimethyl ammonium chloride; C16BDMA; hexadecyl benzyl dimethyl ammonium chlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Dentine; Matrix metalloproteinase; Quaternary ammonium compounds; Inhibitor; Hydroxyproline; Collagen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Quaternary Ammonium Compounds; Pseudomonas spp.; QACs adaptation; Energy of adhesion; Surface properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Fv'/Fm; antennae efficiency of photosystem II; CA; cluster analysis; APX; enzymatic activity of ascorbate peroxidase; CAT; enzymatic activity of catalase; SOD; enzymatic activity of superoxide dismutase; Eleaf; leaf transpiration; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Listeria monocytogenes; Persistent; Growth; Microtiter plate assay; Stress; Temperature; Sanitizers; Hydrogen peroxide; Quaternary ammonium compounds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Quaternary ammonium compounds; Tyrosine; 3,4-dihydroxyphenylalanine; Antibacterial activity; Phospholipid; Hemolytic activity; Cytotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات آمونیوم کواترنری; Acanthamoeba; Alkylphosphocholines; Candida albicans; Critical micelle concentration; Cytotoxic activity; Quaternary ammonium compounds