رادیوتراپی

در این صفحه تعداد 201 مقاله تخصصی درباره رادیوتراپی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادیوتراپی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Phosphoric acid; Triple superphosphate; SIAPE process; Radiotracer; Iodine-131; Residence time distribution; Mean residence time; Dead volume; Bypassing and tanks-in-series model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Visbreaking; Soaker; Radiotracer; Bromine-82; Dibromobiphenyl; Residence time distribution; Mean residence time; Backmixing; Axial dispersion model; Tanks-in-series with stagnant volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Activated sludge process, Aeration tank; Secondary Clarifier; Radiotracer; Iodine-131; Residence time distribution; Mean hydraulic residence time; Bypassing; Dead volume; Tanks-in-series with backmixing model; Axial dispersion model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Catalytic exchange column; Trickle bed contactor; Residence time distribution; Hydrophobic; Hydrophilic; Radiotracer; Bromine-82; Mean residence time; Holdup; Axial dispersion model; Axial dispersion with exchange model; Peclet number; Bodenstein number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Pulp digester; Radiotracer; Bromine-82; Residence time distribution; Mean residence time; Plug flow component; Axial dispersion model; Tanks-in-series with back-mixing model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Trickle bed reactor; Radiotracer; Bromine-82; Residence time distribution; Mean residence time; Holdup; Radial maldistribution; Axial mixing; Axial dispersion with exchange model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Poison tank; Radiotracer; Bromine-82; Residence time distribution; Mean residence time; Dead volume; Axial dispersion model; Tank-in-series with backmixing model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Lipid nanoparticles; Cyanine dyes; Radiotracer; Biodistribution; Fluorescence imaging; Payload localization; Nanomedicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; A data sheet for a dual radioactive tracer methodMyocardium; Radiotracer; Data sheet; Dual tracer method; Uptake; Small animal studies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; Quinoline; Fluorination; Phosphodiesterase 5; Radiotracer; Positron emission tomography; AD; alzheimer's disease; AllocCl; allyl chloroformate; ATR; attenuated total reflectance; cAMP; cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; cGMP; cyclic guanosine 3′,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوتراپی; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; PET; positron emission tomography; CNS; central nervous system; TEA[18F]; [18F]tetra