سریع نامگذاری خودکار

در این صفحه تعداد 43 مقاله تخصصی درباره سریع نامگذاری خودکار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سریع نامگذاری خودکار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; Visual-verbal associative learning; Phonological awareness; Letter knowledge; Rapid automatized naming; Working memory; Reading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; ECs; effective connectivities; fMRI; functional magnetic resonance imaging; GCA; Granger causality analysis; IOC; inferior occipital cortex; IPS; intraparietal sulcus; medFC; medial frontal cortex; MFG; middle frontal gyrus; preFC; prefrontal regions; RAN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; TD; typically developing children; SD; children with isolated spelling deficits; RD; children with isolated reading deficits; RSD; children with combined reading and spelling deficits; PA; phonological awareness; RAN; rapid automatized naming; Spelling; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; Rapid automatized naming; Arithmetic fluency; Phonological processing; Speed of processing; Approximate number system acuity; Chinese;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; Early reading development; Sound-symbol learning; Serial processing; Rapid automatized naming; Phonological awareness; Predictors of reading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; EPIs; echo planar images; fMRI; functional magnetic resonance imaging; PSC; percent signal change; RAN; Rapid automatized naming; SMA; supplementary motor association; SMG; supramarginal gyrus; reading; rapid automatized naming; digits; letters; fMRI; adu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; Reading; Orthography; Orthographic transparency; Orthographic depth; Phonological awareness; Rapid automatized naming; Morphological awareness; Reading development
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; Word reading; Nonword reading; Phonological awareness; Rapid automatized naming; Early reading development; Structural equation modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سریع نامگذاری خودکار; FHD+; children with a family-history of dyslexia; FHD−; children without a family-history of dyslexia; VBM; voxel-based morphometry; DTI; diffusion tensor imaging; RAN; rapid automatized naming; WRMT; Woodcock Reading Mastery Test; CELF; Clinical Evalua