تقطیر مجدد

در این صفحه تعداد 380 مقاله تخصصی درباره تقطیر مجدد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تقطیر مجدد
مقالات ISI تقطیر مجدد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر مجدد; C1-VR; vapor recompression in C1; CO; carbon monoxide; COM; cost of manufacturing; CSTR; continuous stirred tank reactor; DWC; dividing wall column; DWRDC; dividing wall reactive distillation column; DWRDC-VR; vapor recompression in DWRDC; FA; formic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر مجدد; RD; reactive distillation; DPTCRD; different pressure thermally coupled reactive distillation; IPAc; isopropyl acetate; HAc; acetic acid; IPOH; isopropanol; TAC; total annual cost; HP; high-pressure column; LP; low-pressure column; LHHW; Langmuir-Hinshelw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر مجدد; Extended Kalman Filter for DAE systems; Multi-rate state estimation; Nonlinear DAE-systems; Reactive distillation; Transesterification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر مجدد; 2phM; two phase mixing; C; cooling; CAMD; computer-aided molecular design; CP; closed path; De; decanter process-group; DM; dipole moment; DW; divided wall column; ed; extractive distillation process-group; ESA; energy separating agent; FAME; fatty-acid m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر مجدد; DTBG; Di-tert-butyl ether of glycerol; G; Glycerol; MTBG; Mono-tert-butyl ether of glycerol; TTBG; Tri-tert-butyl ether of glycerol; Reactive distillation; Glycerol ether; Design; Parametric analysis; Total annual cost;