نظارت بر زمان واقعی

در این صفحه تعداد 263 مقاله تخصصی درباره نظارت بر زمان واقعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظارت بر زمان واقعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Real-time monitoring; Position and speed sensor; Oscillatory motion; Vibration monitoring; RF magnetic sensor; High-frequency magneto-impedance; 75.50.Kj;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Psychogenic nonepileptic seizures; Real-time monitoring; Momentary ecological assessment; Nonlinear dynamics; Compliance; Process-outcome research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Froth flotation; Real-time monitoring; Sulfide ore; Image processing; State estimation; Soft sensor; Support vector regression; Fundamental modeling; Collector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Apnea-hypopnea event detection; Convolutional neural networks; Real-time monitoring; Sleep apnea and hypopnea syndrome diagnosis; Nasal pressure signal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Continuous manufacturing; Real-time monitoring; Solid dosage porosity; Solid dosage tensile strength; Acoustic characterization techniques; Mechanical properties; Physical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Real-time monitoring; Fermentation of Saccharomyces cerevisiae; Monitoring of glucose and ethanol; Mid-infrared sensor; Fourier transform mid-infrared spectroscopy; Attenuated total reflection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Crystallization process; Crystal size distribution; Real-time monitoring; Image analysis; Sparse representation; Salience edge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Near infrared spectroscopy; Fluidized bed granulation; Fluidized bed coating; Process analytical technology; Real-time monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Well drilling; Bit performance; Mechanical specific energy; Hydraulic energy; Real-time monitoring; Control engineering systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; X-ray fluoroscopy; Interventional radiology (IR); Real-time monitoring; Radiation dose; Dosimeter; Fluoroscopically guided interventional procedure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر زمان واقعی; Neurochemical; Direct-current electrocorticography; Spreading depolarization; Iridium oxide reference electrode; Real-time monitoring;