آشنایی با موضوع

اکسایش و کاهش (به انگلیسی: Redox) نام کلی واکنش‌های شیمیایی است که مایه تغییر عدد اکسایش اتم‌ها می‌شوند. این فرایند می‌تواند دربرگیرنده واکنش‌های ساده‌ای همچون اکسایش کربن و تبدیل آن به کربن دی‌اکسید و کاهش کربن و تبدیل آن به متان یا واکنش‌های پیچیده‌ای چون اکسایش قند در بدن انسان طی واکنش‌های چند مرحله‌ای باشد. با کمی اغماض علمی می‌توان این فرایند را انتقال یک یا چند الکترون از یک اتم، مولکول یا یون به یک اتم، ملکول یا یون دیگر دانست. در هر واکنش اکسایش و کاهش اتم یا مولکولی الکترون از دست می‌دهد (اکسایش) و اتم یا مولکولی دیگر الکترون جذب می‌کند (کاهش) می‌یابد. در چنین واکنشی مولکول دهنده اتم اکسیده شده و ملکول گیرنده کاهیده می‌شود. در واقع تعریف ابتدایی اکسایش واکنش یک ماده با اکسیژن و ترکیب شدن با آن بوده‌است، اما با کشف الکترون اصطلاح اکسایش دقیق‌تر تعریف شد و کلیه واکنش‌هایی که طی آن ماده‌ای الکترون از دست می‌دهد اکسایش نامیده شدند. اتم اکسیژن می‌تواند در چنین واکنشی شرکت داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، واکنش زیر یک واکنش اکسایش و کاهش می‌باشد. چون عدد اکسایش اتم S از صفر به +4 افزایش پیدا می‌کند و می‌گوییم گوگرد اکسید شده است و عدد اکسایش اتم O از صفر به -2 کاهش پیدا کرده است و می‌گوییم اکسیژن کاهیده شده است: S + O2 → SO2 که در آن، در طرف اول عدد اکسیداسیون هر دو ماده صفر و در طرف دوم، عدد اکسیداسیون گوگرد در ترکیب +4 و اکسیژن، -2 است. اما در واکنش زیر اکسایش- کاهش انجام نمی‌شود، زیرا تغییری در عدد اکسایش هیچ یک از اتمها به وجود نیامده است: SO2 + H2O → H2SO4 تعاریف اکسایش ـ کاهش: تاکنون تعریف‌های مختلفی برای اکسایش و کاهش براساس موارد مختلفی مطرح شده است که نخست به شرح آن‌ها می‌پردازیم. 1ـ براساس مبادله‌ی اکسیژن: اگر عنصری اکسیژن بگیرد اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر اکسیژن از دست بدهد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است. 2ـ براساس مبادله‌ی هیدروژن: اگر عنصری هیدروژن از دست بدهد اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر هیدروژن بگیرد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است. 3ـ براساس مبادله‌ی الکترون: اگر عنصری الکترون از دست بدهد اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر الکترون بگیرد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است. 4ـ براساس عدد اکسایش: این تعریف که تعریف امروزی بوده و از دیگر تعاریف جامع‌تر و کامل‌تر است از این قرار است که اگر عدد اکسایش عنصری افزایش یابد، اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر عدد اکسایش عنصری کاهش یابد، آن عنصر کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است.

در این صفحه تعداد 1090 مقاله تخصصی درباره ردوکس(اکسایش و کاهش) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ردوکس(اکسایش و کاهش) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردوکس(اکسایش و کاهش); AGEs, advanced glycation end products; Glo1, glyoxalase 1; Glo2, glyoxalase 2; GSH, reduced glutathione; GSSG, glutathione disulfide; MG, methylglyoxal; Pf, Plasmodium falciparumGlyoxalase; Inhibitor; Redox; Pharmacokinetics; Erythrocyte; Malaria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردوکس(اکسایش و کاهش); Acid-base junction flow battery; ABJFB; Anion exchange membrane; AEM; Anion exchange layer; AEL; Bipolar membrane; BPM; Cation exchange layer; CEL; Cation exchange membrane; CEM; Junction potential; JP; Reduction oxidation; Redox; Reverse electrodialysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردوکس(اکسایش و کاهش); AKP; Alkaline phosphatase; ALT; Alanine transaminase; ANOVA; Analysis of variance; GSH; Glutathione; GPX; Glutathione peroxidase; GR; Glutathione reductase; GST; Glutathione-S transferase; HPLC; High performance liquid chromatography; MDA; Malondialdehyde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردوکس(اکسایش و کاهش); E/A; early filling wave peak (E) and atrial contraction wave peak (A); ECAR; extra cellular acidification rate; EF; ejection fraction; Grx; glutaredoxin; IVS; intraventricular septum; LV; left ventricle; LVID; left ventricular internal dimension; LVPW; le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ردوکس(اکسایش و کاهش); GSH; Cysteine transport; NGF; mTOR; Redox; Cerebellum; 4F2hc; 4F2 cell surface antigen; BBB; blood-brain barrier; BSO; L-buthionine-S-R-sulfoximine; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole DTPA; diethylenetriamine penta-acetic a