شبکه نظارتی

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره شبکه نظارتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه نظارتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; Nasopharyngeal carcinoma; Differentially expressed genes; Enrichment analysis; Regulatory network; Carcinoma nasofaríngeo; Genes diferencialmente expressos; Análise de enriquecimento; Rede reguladora;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; ROS, Antioxidants, Antioxidative enzymes, Matrix, Diet, Fibrosis, Homeostasis; Hypoxia, HIF, Liver; Metabolic zonation; Metabolism; Morphogen signaling; Optimization; Pathology; Regulatory network; Sinusoid; Hepatocytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; ceRNAs; competing endogenous RNAs; incRNAs; intronic ncRNAs; lincRNAs; long intergenic ncRNAs; lncRNA; long non-coding RNA; NATs; natural antisense transcripts; nat-siRNAs; natural antisense short interfering RNAs; ncRNAs; non-coding RNAs; ta-siRNAs; tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; TFs; transcription factors; miRNAs; microRNAs; HCC; hepatic cancer; DEGs; differentially expressed genes; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; PPIs; protein-protein interactions; OS; overall survival; NGS; next generation sequencing; MATHT; Mult
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; lncRNAs; Long non-coding RNAs; GC; gastric cancer; WHO; World Health Organization; HOTAIR; HOX Transcript Antisense RNA; EGFR; epidermal growth factor receptor; H19; MATERNALLY EXPRESSED TRANSCRIPT; HULC; hepatocellular carcinoma up-regulated lncRNA; CCAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; RN; regulatory network; NDA; natural decomposition approach; FF; feed-forward motif; CFF; complex feed-forward motif; FBL; feedback loop; GO; gene ontology; Corynebacterium glutamicum; Regulatory network; Global regulators; Modules; Intermodular genes; Fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; (CAD); coronary artery disease; (miRNAs); microRNAs; (lncRNAs); long non-coding RNAs; (IHD); ischemic heart disease; (MMP9); matrix metalloproteinase 9; (CHD); coronary heart disease; (SIRT1); silent information regulator 1; (EPCs); endothelial progenitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه نظارتی; FBL; feedback loop; NDA; natural decomposition approach; SGRG; strictly globally regulated gene; TF; transcription factor; TRN; transcriptional regulatory network; Global regulators; Modularity; Hierarchy; Regulatory network; Systems biology; Model organi