خطای مربوطه

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره خطای مربوطه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطای مربوطه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; P; psoralen; IP; isopsoralen; PO; psoralenoside; IPO; isopsoralenoside; UPLC-MS/MS; ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry; PCE; Psoralea corylifolia extract; PBGF; purified benzofuran glycosides fraction; TCM; traditional Chin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; TCM; Traditional Chinese Medicine; LLOQ; lower limits of quantification; QC; quality control; DP; declustering potential; CE; collision energy; CXP; collision exit potential; RE; relative error; FDA; Food and Drug Administration; t1/2; the half-time; Cmax
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; CE; collision voltage; C.V.; coefficient of variation; ESI; electrospray ionization; GlcNAc; N-acetylglucosamine; 3β-HSD; 3β-hydroxy-Δ5-C27-steroid dehydrogenase/isomerase; IS; internal standard; LC/MS/MS; liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; AUC; area under the concentration-time curve; ESI; electrospray; FDA; Food and Drug Administration; IS; internal standard; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LLOQ; lower limit of quantitation; MRM; multiple reaction monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; CD; Choline-deficient; CYP; Cytochrome P450; ESI; Electrospray ionization; FDA; Food and Drug Administration; IACUC; Institutional Animal Care and Use Committee; IS; Internal standard; HPLC; High-performance liquid chromatography; LC-MS/MS; Liquid chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; Com-MODEL; assimilation model in the three sites; DL; Dali station; DL-MODEL; assimilation model in Dali site; EVI; enhanced vegetation index; fPAR; the fraction of photosynthetically active radiation absorbed by the active vegetation; H; sensible heat fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; TCA; tricarboxylic acid; MSUD; maple syrup urine disease; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; MO/TMS; methoxime/trimethylsilyl; EO; ethoxime; TBDMS; tert-butyldimethylsilyl; SIM; selected ion monitoring; IS; internal standard; TDPA; 3,3′-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; Anti-TP; anti-thymidine phosphorylase; CF; correction factor; CV; coefficient of variation; ECL; electrochemiluminescent; EE-TP; erythrocyte encapsulated thymidine phosphorylase; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; GLP; Good
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; ALP; alkaline phosphatase; BGP; bone-γ-carboxyglutamic acid protein; BMD; bone mineral density; BPI; base peak intensity; ESI; electrospray ionization source; PCA; principal component analysis; PLS-DA; partial least squares discriminant analysis; RD; Rhi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; TAK-448; TAK-683; Metastin; Sandwich ELISA; Monoclonal antibodies; ANA; analog; cEIA; competitive enzyme immunoassay; CV; coefficient of variation; HRP; horseradish peroxidase; IC50; half maximal inhibitory concentration; KLH; keyhole-limpet hemocyanin; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; CV; coefficient of variation; DCA; deoxycholic acid; GCA; glycocholic acid; GCDCA; glycochenodeoxycholic acid; GC-MS; gas chromatography coupled to mass spectrometry; GDCA; glycodeoxycholic acid; GLCA; glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطای مربوطه; AUC(0-∞); area under concentration-time curve from t = 0 to last time; CL/F; apparent clearance; Cmax; maximum plasma concentration; CSS; Chaihu-Shugan-San; C-t; concentration-time; FA; ferulic acid; FD; functional dyspepsia; GE; gastric empty