رامنولیپید

در این صفحه تعداد 165 مقاله تخصصی درباره رامنولیپید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رامنولیپید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رامنولیپید; RL; Rhamnolipids; PFAD; Palm fatty acid distillate; FAME; Fatty acid methyl ester; CMC; Critical micelle concentration; EI; Emulsion index; CPO; Crude palm oil; PPGas; Protease Peptone Glucose Ammonium Salt Media; Pseudomonas aeruginosa PAO1; Fermentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رامنولیپید; BS; biosurfactant; cmc; critical micelle concentration; HLB; hydrophilicity-hydrophobicity balance; nagg; aggregation number; RL; rhamnolipid; SDBS; sodium dodecyl benzyl sulfonate; SL; sophorolipid; Biosurfactants; Membrane-surfactant interactions; Surfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رامنولیپید; Biosurfactant; rhamnolipid; Pseudomonas aeruginosa; ammonium sulphate precipitation; acid precipitation; zinc sulpahate precipitation; solvent extration.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رامنولیپید; W/O; water-in-oil; O/W; oil-in-water; CMC; critical micellar concentration; MLSS; mixed liquor suspended solids; COD; chemical oxygen demand; Tween; polysorbate; SDS; sodium dodecyl sulfate; OP; poly oxy ethylene octyl phenol ether; Biodemulsifier; Rhamno