رین کیناز

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره رین کیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رین کیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Pancreatic Cancer; Stromal Remodeling; Invasion; Metastasis; Diagnostic Tool; Patient-Derived Models; ACTA; α-smooth muscle actin; CAF; cancer-associated fibroblasts; cEV; circulating extracellular vesicle; ECM; extracellular matrix; HA; hyaluronic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; ACE; angiotensin converting enzyme; ACEIs; ACE inhibitors; AII; angiotensin II; AT1; AII type 1 receptor; AT2; AII type 2 receptor; CNS; central nervous system; DA; dopamine; DPN; 2,3-Bis-4-hydroxyphenyl-propionitrile, ER-β ago
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Corneal endothelium; Barrier function; Actomyosin; Rho GTPase; RhoA; Rho kinase; Thrombin; HCEC; human corneal endothelial cell; GTPase; guanosine triphosphatase; GTP; guanosine triphosphate; ROCK; Rho kinase; MRCK; myotonic dystrophy kinase-related Cdc42
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Fog; Folded gastrulation; TF; transcription factor; GPCR; G-protein coupled receptor; Mist; mesoderm invagination signal transducer; Cta; Concertina; RhoGEF; Rho guanine nucleotide exchange factor; Rok; Rho kinase; PMG; posterior midgut; GBE; germ band ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; mESC; mouse embryonic stem cell; FAK; focal adhesion kinase; LIF; leukaemia inhibitory factor; ROCK; rho kinase; pPAA; plasma polymerised acrylic acid; PLGA; poly(lactic-co-glycolic acid); Embryonic stem cells; Cell spreading; Biomaterials; E-cadherin; Rh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; CD; cytochalasin D; F-actin; filamentous actin; MβCD; methyl-β cyclodextrin; MES; 4-Morpholineethanesulfonic acid; PAK-PBD; p21 binding domain of p21-activated kinase 1; Rhotekin-RBD; Rho binding domain of Rhotekin; ROCK; Rho kinase; Tyrp; tyrosine phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Wnt5b; Wnt10a; TAX1BP3; CDC42; Rhotekin; β-Catenin; ARHGEF; rhoA guanine nucleotide exchange factor; CDC42; cell division cycle 42; CNS; central nervous system; daam1; disheveled-associated activator of morphogenesis 1; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; 5α-DHP; 5α-dihydroprogestrone; ABC; ATP-binding cassette; AF6; ALL-1-fused gene from chromosome 6; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AMPAR; amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate receptor; Ang-1; angiopoietin-1; AP-1; activator protein-1; BBB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Acute lung injury; (ALI); Lipopolysaccharide; (LPS); Human pulmonary microvascular endothelial cells; (HPMECs); Myeloperoxidase; (MPO); Interleukins 1-beta; (IL-1β); Interluekin-6; (IL-6); Nuclear factor; ((NF)-κB.); Tumor necrosis factor; (TNF)-α; Tis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; α; alpha; β; beta; γ; gamma; G-actin; globular actin; F-actin; filamentous actin; ROS; reactive oxygen species; O2•−; superoxide; H2O2; hydrogen peroxide; HO•; hydroxyl radical; RNS; reactive nitrogen species; NO; nitric oxide; •NO2; nitrogen d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; ROCK; Rho kinase; ACE; angiotensin converting enzyme I; Ang II; angiotensin II; BN; Brown Norway strain; ERM; ezrin, radixin and moesin; p-ERM; phosphorylated ERM; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GRK2 or β-ARK1; G protein-coupled recepto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; ROCK; Rho kinase; OPHN1; Oligophrenin-1; HDAC7; Histone Deacetylase 7; MYPT1; myosin phosphatase subunit 1; MLCP; myosin light chain phosphatase; MLCK; myosin light chain kinase; NR4A1; nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1; iPSCs; induced pluri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین کیناز; Mepivacaine (PubChem CID: 66070); Y-27632 (PubChem CID: 9901617); GF 109203X (PubChem CID: 2396); PD 98059 (PubChem CID: 4713); SP600125 (PubChem CID: 8515); SB 203580 (PubChem CID: 176155)Mepivacaine; Contraction; Calcium sensitization; Rho kinase; Prote