سبوس برنج

در این صفحه تعداد 191 مقاله تخصصی درباره سبوس برنج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سبوس برنج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Ferulic acid (Pubchem CID: 445858); Coumaric acid (Pubchem CID: 637542); Protocatechuic acid (Pubchem CID: 72); p-hydroxybenzoic acid (Pubchem CID: 315); Chlorogenic acid (Pubchem CID: 1794427); Caffeic acid (Pubchem CID: 689043); Gallic acid (Pubchem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Parboiling; Enzyme extract; Functional propertiesAAPH, 2-2′-azobis-(2-amidinopropane)-hydrochloride; CH, cumene hydroperoxide; DMACA, p-dimethylaminocinnamaldehyde; DNPH, dinitrophenylhydrazine; MDA, malondialdehyde; ORAC, Oxygen radical absorb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Metabolic syndrome; Cardiovascular disease; Endothelial nitric oxide synthase; Nuclear factor-kappa B; Cluster of differentiation 36
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; RB; rice bran; MO; molasses; BFT; biofloc technology; TSS; total suspended solids; PL; post-larvae; TAN; total ammonia nitrogen; GPP; gross primary production; WCRR; general microbial activity or water column respiration rate; NEP; net ecosystem productio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Bread; Nutraceuticals; Antioxidant; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FA; ferulic acid; FRAP; ferric reducing antioxidant power; pCA; p-coumaric acid; RB; rice bran; SA; sinapic acid; TDF; total dietary fiber; TFC; total flavonoid content;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Insoluble dietary fibre; Physicochemical properties; Lipase; Circular dichroism; ConformationSulfuric acid (PubChem CID: 1118); Potassium hydroxide (PubChem CID: 14797); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Monosodium phosphate (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Salmonella; Fatty acid; Innate immunity; Regulatory T cells; Minerals; alpha-Tocopherol (PubChem CID: 14985); Stearic acid (PubChem CID: 5281); Lignoceric acid (PubChem CID: 11197); Boron (PubChem CID: 5462311); Behenic acid (PubChem CID: 8215)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Heat treatment; Storage stability; PolicosanolsAC, autoclaving; AOCS, American Oil Chemists' Society; DH, dry-heating; EV, ethanol vapor; FDDH, freeze-drying followed by dry-heating; FFA, free fatty acids; MH, microwave heating; RB, rice bran;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبوس برنج; Rice bran; Hydrothermal treatment; Nutraceuticals; Antioxidant activityDPPH+, 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP, ferric reducing antioxidant power; HPLC, high performance liquid chromatography; ORAC, oxygen radical absorbance capacity