پراش اشعه ایکس کریستال

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره پراش اشعه ایکس کریستال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراش اشعه ایکس کریستال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; ILs; ionic liquids; RE; rare earth; FCC; fluid cracking catalysts; GBCA; Gadolinium Based Contrast Agents; MRI; magnetic resonance imaging; Tf2N− (known also as TFSI−); bis(trifluoromethanesulfonyl)amide; RTIL; room-temperature ionic liquid; C1C3pyr;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; Crystal engineering; Cocrystal; Pharmaceutical salts; Isostructurality; Hygroscopicity; API; active pharmaceutical ingredient; FDA; food and drug administration; BCS; biopharmaceutical classification system; MFA; mefenamic acid; TFA; tolfenamic acid; NPX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; Copper; Tellurium; Porous compounds; Open-frameworks; Chemical vapor transport reactions; Host-guest structures; Single crystal x-ray diffraction; Kagome layers; Lone-pair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; 4-Chloro-7-iodoquinoline-3-carboxylate; IR matrix isolation spectroscopy; Temperature dependent neat solid state IR spectroscopy; Single crystal X-ray diffraction; B3LYP/LANL2DZ+cc-pVDZ; Conformational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; CV; cyclic voltammetry; Fc+/0; ferrocene/ferrocenium couple; Ka; association constant; Py; pyridine; Pyr; pyrrole/pyrrolide; SC-XRD; Single Crystal X-ray Diffraction; SCE; Standard Calomel Electrode; (TD)-DFT; (Time Dependent)-Density Functional Theory; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; ASD; amorphous solid dispersion; CSD; crystalline solid dispersion; CCNa; croscarmellose sodium; DSC; differential scanning calorimetry; HPLC; high performance liquid chromatography; HPMC; hydroxypropylmethylcellulose; HPMC-AS; hydroxypropylmethylcellulos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; N-benzenesulfonyl benzotriazole; Trypanosoma cruzi; 3D structure; FTIR; Thermal analysis; NBSBZT; N-benzenesulfonyl-1H-1,2,3-benzotriazole; BZT; Benzotriazole; SCXRD; Single Crystal X-ray Diffraction; XRPD; X-ray Powder Diffraction; DFT; Density Functiona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; CT; charge transfer; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; EL; electroluminescence/electroluminescent; Fc+/0; ferrocenium/ferrocene; Py; pyridine; Pyr; pyrrole/pyrrolide; RMS; root mean squared; SC-XRD; single crystal X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس کریستال; Molecular structure; Electrochemical studies; Single crystal X-ray diffraction; Thermogravimetry; Magnetic susceptibility;