آشنایی با موضوع

RNA های خاموشگر، ریبونوکلئیک اسیدهای دورشته‌ای به طول 18 الی 21 جفت بازی هستند که با قرار گرفتن در داخل کمپلکس پروتئینی RISC موجب تجزیه mRNA مکمل خود شده و در نتیجه سبب خاموشی پس از ترجمه ژن مربوطه می‌شوند. تاریخچه: RNAهای کوچک تداخل‌کننده RNA interference) small ) اغلب siRNA نامیده می‌شوند. پدیده خاموش شدن ژن‌ها توسط siRNA نخستین بار در سال 1990 توسط گیاه شناسان درگل اطلسی (Petunia) مشاهده گردید. در سال 1998 مکانیسم مولکولی این خاموش شدن توسط دو دانشمند به نام‌های فایر و ملو درC. elegans و در سال 2001 در سلول‌های پستانداران کشف گردید. مکانیسم مولکولی عملکرد RNA های خاموشگر: RNA دور رشته‌ای پیش ساز siRNAها می‌توانند منشاء درون‌زاد ( اندوژنی) یا برون زاد (اگزوژنی) داشته باشند. پیش سازهای اندوژنی از نواحی غنی از تکرار مثل سانترومرها و یا تلومرها منشا می‌گیرند و پیش سازهای اگزوژنی از ژنوم خارج سلولی مثل ویروس‌هایی که سلول را آلوده می‌کنند، منشا می‌گیرند. در سیتو پلاسم dsRNAs، توسط آنزیمی به نام Dicer به siRNAهای دو رشته‌ای 18 الی 21 جفت نوکلئوتیدی تبدیل می‌شود. siRNA در داخل یک کمپلکس پروتئینی بنامRISC قرار می‌گیرد. این مجموعه یکی از رشته‌های siRNA به نام آنتی سنس و مکمل رشته mRNA را در کمپلکس حفظ کرده و رشته مشابه mRNA را از کمپلکس خارج می‌کند و پس از آن مجموعه RISC به mRNA مکمل خود متصل شده و آن را برش می‌دهد. تحقیق پیشین تیم مرکز پزشکی "نورث وسترن" نشان داده بود که مولکول‌های" RNAهای خاموشگر" شگفت انگیزترین قاتلان سرطان بودند که میلیون‌ها سال پیش برای مبارزه با سرطان در بدن ارگانیسم‌های زنده، توسعه یافته بودند. توالی‌های تکراری RNA های خاموشگر یافت شده در آسیب شناسی هانتیگتون بسیار شبیه به ملکول‌های RNA های خاموشگر کشف شده در مطالعه پیشین تیم بودند. بنابراین گام بعدی آزمایش این بود که آیا این ملکول‌های خاص هنگامی که از طریق نانوذرات به بدن موش‌ها منتقل شدند، واقعا برای کشتن سلول‌های سرطانی کار می کردند یا خیر. نتیجه باورنکردنی بود، رشد تومور به طور قابل توجهی در انواع مختلف سلول‌های سرطانی، از جمله سرطان تخمدان، پستان، پروستات، کبد، مغز، ریه، پوست و سلول‌های سرطانی روده بزرگ، کاهش یافت.

در این صفحه تعداد 143 مقاله تخصصی درباره RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; dH2O; distilled water; PEG; polyethylene glycol; PEI; polyethylenimine; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; Tissue slices; Polymeric nanoparticles; Polyethylenimine; PEI complexes; Lipopolyplexes; PEI/siRNA gene knockdown; Tumor xenograf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CDC; complement-dependent cytotoxicity; MAC; membrane attack complex; mCRP; membrane-bound complement regulatory protein; siRNA; small interfering RNA; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; CDCC; complement-dependent cellular cytotoxicity; RTX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; Aptide; Multi-drug resistance; Extra-domain B (EDB) of fibronectin; siRNA; Drug delivery; Liposomes; P-gp; P-glycoprotein; MDR; multidrug resistance; siRNA; small interfering RNA; siMDR1; siRNA specific to the MDR1 gene; EDB; extra-domain B of fibronectin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; Folate receptor targeting; siRNA delivery; Polymer micelleplexes; Atomic force microscopy; Competitive uptake; Receptor ligand interaction; Affinity; siRNA; small interfering RNA; FRα; folate receptor alpha; AFM; Atomic Force Microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; HCC; hepatocellular carcinoma; Cdk5; cyclin dependent kinase 5; ALS; Amyotrophic lateral sclerosis; ATM; ataxia telangiectasia mutated; RNA; ribonucleic acid; shRNA; short hairpin RNA; siRNA; small interfering RNA; TMA; tissue microarray; DNA; deoxyribonu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CHIP; carboxyl terminus of heat shock protein 70-interacting protein; siRNA; small interfering RNA; ROS; reactive oxygen species; NOX; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase; LDH; lactate dehydrogenase; IL; interleukin; MCP; monocyte chemoatt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; AA; arachidonic acid; CYP7A1; cholesterol 7α-hydroxylase; FA; fatty acid; HFD; high-fat diet; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; Nrf2; nuclear factor erythroid-derived 2-like 2; siRNA; small interfering RNA; NAFLD; Nrf2; CYP7A1; HepG2; Arachidonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CARD18; Keratinocytes; Differentiation; Ultraviolet irradiation; Lichen planus; CARD; caspase recruitment domain; IL; interleukin; siRNA; small interfering RNA; UV; ultraviolet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CircRNAs; Circular RNAs; CRC; Colorectal Cancer; ncRNA; Non-coding RNA; circ-BANP; Circular BANP; qRT-PCR; Quantitative RT-PCR; DAPI; 4,6-diamidino-2-phenylindole; siRNA; Small interfering RNA; CCK-8; Cell Counting Kit-8; FDR; False Discovery Rate; Colore
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; PRAME; MZF1; DNA methylation; Gene expression; Melanoma; PRAME; preferentially expressed antigen in melanoma; MZF1; myeloid zinc finger 1; 5-azaC; 5-aza-2′-deoxycitidine; siRNA; small interfering RNA; RT-qPCR; reverse transcription-quantitative polymera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; siRNA; small interfering RNA; CMD; carboxymethyl dextran; DOX; doxorubicin; ChNPs; nanoparticles; EMT; Epithelial mesenchymal transition; CRC; colorectal cancer; MMPs; matrix metalloproteinases; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; FBS; fetal bo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; BBR; berberine; CLP; cecal ligation and puncture; HMGB1; high mobility group box 1; HO-1; heme oxygenase-1; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharide; NF-κB; Nuclear factor kappa B; NO; nitric oxide; siRNA; small interfering RNA; H&E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; miRNA; microRNA; siRNA; small interfering RNA; mRNA; messenger RNA; qPCR; quantitative real time PCR; NC; negative control; Vec; vector; 3′UTR; 3′ untranslated region; IHC; Immunohistochemistry; OS; overall survival; MiR-26a; Proliferation; Metastasis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CMT; Charcot-Marie-Tooth disease; siRNA; small interfering RNA; PMP22; peripheral myelin protein 22 kD; MBP; myelin basic protein; MPZ; myelin protein zero; IPN; Inherited peripheral neuropathy; HMSN; hereditary motor and sensory neuropathy; HNPP; heredi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; ECM; extracellular matrix; EMT; epithelial-mesenchymal transition; MET; mesenchymal to epithelial transition; RT; room temperature; siRNA; small interfering RNA; TGF-β1; transforming growth factor-β1; Epithelial-mesenchymal transition; Cathepsin B; Cath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; microRNA; miR; OKS.dT; hOCT4-hKLF4-hSOX2-dTom; OKSM.dT; hOCT4-hKLF4-hSOX2-hC-MYC-dTom; MEF; mouse embryonic fibroblasts; iPSC; induced pluripotent stem cells; ESC; embryonic stem cells; shRNA; short-hairpin RNA; siRNA; small interfering RNA; OG2; Oct4 pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; Lipopolyplex; Polyethlyenimine; Liposome; siRNA therapy; RNAi; siRNA delivery; Survivin; dH2O; distilled water; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; Luc; luciferase; PEI; polyethylenimine; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; STAT3; signal transducer and activator of transcription 3; siRNA; small interfering RNA; LbL-AuNP; layer-by-layer assembled gold nanoparticles; IM; imatinib mesylate; SC; stratum corneum; PAMAM; polyamidoamine; SA; sodium alginate; PVP; poly(N-vinyl pyrro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; AML; acute myeloid leukemia; APL; acute promyelocytic leukemia; ATRA; all-trans retinoic acid; ATPR; 4-Amino-2-Trifluoromethyl-Phenyl Retinate; 3-MA; 3-methyladenine; RAPA; rapamycin; ATO; arsenic trioxide; siRNA; small interfering RNA; MDC; monodansylcad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; sRNA; small RNA; miRNA; microRNA; mESCs; mouse embryonic stem cells; ICM; inner cell mass; LIF; leukemia inhibitory factor; BMP4; bone morphogenetic factor-4; GSK3; glycogen synthase kinase-3; OSN; OCT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; RISC; RNA-induced silencing complex; pDNA; plasmid DNA; siRNA; small interfering RNA; mcDNA; minicircle DNA; miRNA; microRNA; shRNA; short hairpin RNA; DOX; Doxorubicin; PTX; paclitaxel; DTX; docetaxel; DDS; drug delivery systems; nanoDDS; nano drug deliv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; UPS; ubiquitin-proteasome system; CRL; Cullin-RING (really interesting new gene) ligase; NAE1; NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1; MyHC; myosin heavy chain; siRNA; small interfering RNA; NMJ; neuromuscular junction; AChR; acetylcholine receptor; BTB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; siRNA; small interfering RNA; (NF)-κB; nuclear factor; MMP-9; metalloproteinase-9; PKD2; protein kinase D2; MMPs; matrix metalloproteinases; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; FBS; fetal bovine serum; PDTC; pyrrolidine dithiocarbamate; RIPA; radioim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CA; Coniferaldehyde; HO; 1 heme oxygenase-1; Nrf-2; nuclear transcription factor-erythroid 2-related factor 2; LPS; lipopolysaccharide; siRNA; small interfering RNA; SnPP; tin protoporphyrin IX; PKC; protein kinase C; NO; nitric oxide; iNOS; inducible nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CTLs; cytotoxic T lymphocytes; MART-1; melanoma antigen recognized by T cells 1; siRNA; small interfering RNA; TIGIT; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIL; tumor-infiltrating lymphocyte;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CDK; cyclin-dependent kinase; DPPIV; dipeptidyl peptidase-IV; ERK; extracellular signal-regulated kinase; lncRNA; long noncoding RNA; MAPK; mitogen-activated protein kinase; MCM; minichromosome maintenance; siRNA; small interfering RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; HSCs; hepatic stellates cells; miR-145; mircoRNA-145; TGF-β1; transforming growth factor-β1; ZEB2; zinc finger E-box-binding homeobox 2; ECM; extracellular matrix; miRNAs; microRNAs; UTR; untranlated regions; siRNA; small interfering RNA; HE; hematoxyli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; siRNA; small interfering RNA; RNAi; RNA interference; mRNA; messenger RNA; FDA; Food and Drug Administration; PEG; polyethylene glycol; Ceramide-PEG2000; C8-PEG2000-Ceramide; DSPE-PEG2000; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; ECM; extracellular matrix; EM; electron microscopy; EMILIN; elastin microfibril interface-located proteins; HCl; hydrochloric acid; siRNA; small interfering RNA; TBS; Tris-buffered saline; TGF; transforming growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; DHT; dehydrothermal; MMP9; matrix metalloproteinase 9; MTT; 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; NF-κB; nuclear factor-κB; nHA; nanohydroxyapatite; PLK1; polio-like kinase 1; siRNA; small interfering RNA; Prostate cancer cells; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; CA; Cinnamaldehyde; LPS; lipopolysaccharide; SD; Sprague-Dawley; TLR4; Toll like receptor 4; NOX; NADPH oxidase; siRNA; Small interfering RNA; IVC; Individually Ventilated Cages; LV; Left-ventricular; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; H&E; hematox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; Ad; adenovirus; sCAR-Fc; fusion protein of the extracellular domain of CAR and the carboxyl terminus of human IgG1 Fc domain; RNA interference; sCAR-Fc; siRNA; Adenovirus; Antiviral therapy; Cidofovir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; USP, ubiquitin-specific protease; DUBs, deubiquitinating enzymes; USP22, ubiquitin-specific protease 22; qRT-PCR, quantitative real-time polymerase chain reactionUSP22; Deubiquitinating enzyme activity; HeLa cell; Small interfering RNA; Cell cycle; Apopto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA های خاموشگر، آران‌ای خاموشگر; Enhancer of Zeste Homologue 2; VEGF-A; PI3K/AKT signaling; Small interfering RNA; Non-small cell lung carcinomaEZH2, Enhancer of Zeste Homologue 2; VEGF-A, vascular endothelial growth factor-A; NSCLC, non-small cell lung carcinoma; PcG, Drosophila polycom