خنک کننده خورشیدی

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره خنک کننده خورشیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خنک کننده خورشیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده خورشیدی; Solar cooling; Geothermal heat exchanger; Solar fraction; COP; Froid solaire; Échangeur de chaleur géothermique; Fraction solaire; COP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده خورشیدی; Dynamic simulation; Energy-economic and environmental analysis; Solar cooling; Adsorption chiller; Electricity storage; Building Integrated PhotoVoltaic Thermal (BIPVT) collectors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده خورشیدی; Solar cooling; Parabolic trough collectors; Primary energy ratio; Primary energy saving; Froid solaire; Collecteurs à canaux paraboliques; Rapport énergétique primaire; Économie d'énergie primaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده خورشیدی; Solar cooling; Adsorption; Energy analysis; TRNSYS; BF; bypass fraction, dimensionless; CO2; carbon dioxide; COP; coefficient of performance, dimensionless; EER; energy efficiency ratio, dimensionless; GWP; global warming potential, kgCO2 kg−1; PE; pri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده خورشیدی; Cold thermal energy storage; Air conditioning; Vapor compression; Solar cooling; AdsorptionStockage d'énergie thermique froide; Conditionnement d'air; Compression de vapeur; Refroidissement solaire; Adsorption