استخراج جامد مایع

در این صفحه تعداد 30 مقاله تخصصی درباره استخراج جامد مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استخراج جامد مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Tannin; Polyphenols; Novel extraction techniques; Green production; GA; gallic acid; HHDP; hexahydroxyphenic acid; EA; ellagic acid; SLE; Solid-liquid extraction; HWE; hot water extraction; SFE; supercritical fluid extraction; PWE; pressurized water extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Spent coffee grounds; Valorization; Solid-liquid extraction; Nanofiltration; BC; batch concentration; BCC; brown-coloured compounds; CA; chlorogenic acid; CF; caffeine; DFVR; degree of feed volume reduction; GAE; gallic acid equivalent; HPLC; high perform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; HSLE; hydroalcoholic solid liquid extraction; MOA; mechanical orbital agitation; TMA; total monomeric anthocyanins; TP; total polyphenols; Bioactive potential; Polyphenols; Solid-liquid extraction; Viticulture residue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; AcOH; acetic acid; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CBCA; cannabichromenic acid; CBC; cannabichromene; CBDA; cannabidiolic acid; CBD; cannabidiol; CBDVA; cannabidivarinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Hexavalent chromium; Speciation analysis; Solid-liquid extraction; Soils; Wastes; Working atmosphere; Corrosion protective layers; Food; Review; (FIA)-UV/Vis; Flow Injection Analysis-Ultraviolet/Visible detection; AAS; Atomic Absorption Spectrometry; AdSV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; DES; Deep eutectic solvents; TPC; total phenolic content; HPLC; high pressure liquid chromatography; UV; ultraviolet visible; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; EG; ethylene glycol; Gly; glycerol; [Ch]Cl; choline chloride; SLE; solidliquid ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Pectin; Food hydrocolloids; Solid-liquid extraction; Mass transfer; Novel food processing technologies; Scalability; Pectin (PubChem CID: 441476); d-galacturonic acid (PubChem CID: 439215); Cellulase (PubChem CID: 58863022); Hydrochloric acid (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Solid-liquid extraction; Non-ionic surfactants; Carotenoids; Fucoxanthin; Sargassum spp.; Seaweed; Organic solvent-free extractive method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استخراج جامد مایع; Apocarotenoids; UHPLC-Q-obitrap-MS; Qualitative and quantitative analysis; Oryza sativa; Spinacia oleracea; Vitamin A; APOs; apocarotenoids; Q-Orbitrap; quadrupole-Orbitrap; MS; mass spectrometry; UHPLC; ultra-high performance liquid chromatography; ABA;