سلول سوختی اکسید جامد

در این صفحه تعداد 2259 مقاله تخصصی درباره سلول سوختی اکسید جامد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول سوختی اکسید جامد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; NiMo-ceria-zirconia composite; Single multifunctional anode layer; Solid oxide fuel cell; Internal reforming; Isooctane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; YSZ; yttria-stabilized zirconia; SOFC; solid oxide fuel cell; PMMA; polymethyl methacrylate; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; DC; direct current; TPB; triple-phase boundaries; Plasma spray; Tubular SOFC; Anode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Solid oxide fuel cell; Carbon gasification; Vacuum thermionic generator; Heat management; Performance improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Solar thermal electricity; Methane decomposition; Direct carbon fuel cells; Hydrogen fuel cells; AFC; Alkaline fuel cell; CSP; Concentrated solar power; DCFC; Direct carbon fuel cell; FC; Fuel cell; HFC; Hydrogen fuel cell; MCFC; Molten carbonates fuel ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Solid oxide fuel cell; Anode; Polarization resistance; Particle coarsening; Triple phase boundary; Prediction model of lifetime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Sorption-enhanced steam methane reforming; Fixed bed reactor network; Hydrogen; Solid oxide fuel cell; Energetic self-sufficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; AirFr; Air Flow rate; AV; Average Value; BIPV; Building-Integrated Photovoltaic; BPF; Band-Pass Filter; CHP; Combined Heat and Power; DP; Dynamic Programming; ECMS; Equivalent Consumption Minimization Strategy; EMU; Energy Management Unit; ES; Extremum Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Distributed energy system; Mixed Integer Non-linear Programming; Solid Oxide Fuel Cell; Multi-objective optimization; Decision making; Multi-criteria evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی اکسید جامد; Solid oxide fuel cell; Solid oxide fuel cell hybrid system; Solid oxide fuel cell - internal combustion engine hybrid system; Homogeneous charge compression ignition engine; Solid oxide fuel cell anode off-gas;