راه حل های یک نفره

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره راه حل های یک نفره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راه حل های یک نفره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; Two dimensional nonlinear Kadomtsev-Petviashvili Burgers equation in quantum plasma; Three-dimensional nonlinear modified Zakharov-Kuznetsov equation of ion-acoustic waves in a magnetized plasma; Extended simple equation method; Novel G′G-expansion meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; New coupled Konno-Oono equation; Higgs field equation; Maccari equation; Generalized Exp-Function method; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; 35Q35; 35L05; 74J30; 34D15; Camassa-Holm equation; Solitary wave solutions; Geometric singular perturbation theory; Invariant manifold;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; The exp(−φ(ξ))-expansion method; The generalized Zakharov-Kuznetsov-Benjamin-Bona-Mahony nonlinear evolution equation; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; The three dimensional Zakharov-Kuznetsov-Burgers equation; Boussinesq equation with dual dispersion; The improved G′G-expansion method; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های یک نفره; Modified simple equation method; Nonlinear evolution equations; Solitary wave solutions; (2+1)-Dimensional cubic Klein–Gordon equation; (3+1)-Dimensional Zakharov–Kuznetsov equation