محصولات میکروبی قابل حل است

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره محصولات میکروبی قابل حل است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محصولات میکروبی قابل حل است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; AOB; ammonium oxidizing bacteria; CAS; conventional activated sludge; EPS; extracellular polymeric substance; NAS; nitrifying enriched activated sludge; NOB; nitrite oxidizing bacteria; SMP; soluble microbial products; VCAS; validation of conventional act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; EEM-PARAFAC; Dissolved organic matter; Oxygen uptake rate; Soluble microbial products; Saline wastewater; Two-dimensional correlation spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Dissolved organic matter; Fluorescence; Soluble microbial products; Denitrification; Loose-pore geothermal reservoir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Solar irradiation; Soluble microbial products; Natural organic matter; Disinfection by-product formation; Sequential disinfection; DOM; Disolved organic matter; SMPs; Soluble microbial products; UAP; Utilization-associated product; BAP; Biomass-associated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Absorbance; Fluorescence; Monitoring; Surrogate parameter; Trace organic contaminants; Water quality; Wastewater; Water reuse; A254; UV absorbance at 254nm; AOPs; Advanced oxidation processes; ASI; Absorbance slope index; BDOC; Biodegradable DOC; BOD; Bio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; AL-FS; active layer feed side; bEPS; bound extracellular polymeric substances; COD; chemical oxygen demand; CTA; cellulose triacetate; DO; dissolved oxygen; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FOG; fat, oil and grease; HRT; hydraulic retention time; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Biological manganese oxidation; Downflow hanging sponge (DHS) reactor; Methane oxidation; Minor metal removal; Biomass-associated products (BAPs); Utilization-associated products (UAPs); BAPs; biomass-associated products; BioMnOx; biological manganese oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Extracellular polymeric substances; Biodiesel co-product; Soil biofilms; Bioremediation; Heavy metal; Exudate polysaccharide; EPS; Extracellular polymeric substances; SMP; Soluble microbial products; BCP; Biodiesel co-product; CER; Cation exchange resin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Phosphorus; Cyanobacterium; Extracellular polymeric substances (EPS); Intracellular phosphorus pool; Transformation pathway; P; Phosphorus; IP; inorganic phosphorus; OP; organic phosphorus; TP; total phosphorus; BS; bulk solution; EPS; extracellular polym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Bioflocculation; Membrane fouling; Extracellular polymeric substances; Soluble microbial products; Saline wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Fouling resistances; Membrane fouling rate; Relaxation modes; Soluble microbial products; Submerged membrane bioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; BC; bamboo charcoal; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymeric substances; FCMBR; flat-sheet ceramic membrane bioreactor; SEM; scanning electron microscopy; SMP; soluble microbial products; TMP; trans-membrane pressur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Anaerobic membrane bioreactor; Membrane fouling; Additives; Fouling layer; Soluble microbial products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Dissolved organic matters; Moving bed membrane bioreactor; Nitrospira; Saprospiraceae; Solids retention time; Soluble microbial products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Biomass viability; Specific oxygen uptake rate; Bound extracellular polymeric substances; Soluble microbial products; Membrane bioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Lysozyme digestion; Sludge biodegradability; Degree of disintegration (DDM); Extracellular polymeric substances; Soluble microbial products
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; ADM1; anaerobic digestion model 1; BNR; biological nitrogen removal; CAFO; concentrated animal feeding operation; COD; chemical oxygen demand; EU; European Union; F/M; food to microorganisms ratio; FA; free ammonia; GC; gas chromatograph; GHG; greenhouse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Anaerobic membrane bioreactor; Cake filtration; Dynamic membrane; Wastewater treatment; Woven fabric; AnDMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CSTn; norm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; C; carbohydrates; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; F/M; food to microorganisms ratio; HS; humic substances; IR; internal recycle; Lp; permeability; MLSS; mixed liquor suspended solids; MLVSS; mixed liquor volatile susp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Membrane fouling; Microbial community; Extracellular polymeric substances; Soluble microbial products; Membrane bioreactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; Membrane bioreactor (MBR); Temperature; Soluble microbial products; Membrane fouling; Microbial community;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل است; 3DEEM; three dimensional excitation emission matrix; AOB; ammonium oxidizing bacteria; BAP; biomass-associated products; BP; Biopolymers; CC; chemical cleaning; DOM; Dissolved Organic Matter; F/M ratio; food to microorganisms ratio; HRT; Hydraulic Retenti