سولاتوکرومیسم

در این صفحه تعداد 557 مقاله تخصصی درباره سولاتوکرومیسم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولاتوکرومیسم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولاتوکرومیسم; Adenosine; 7-deazaadenine; 7-deaza-8-azaadenine; 3-deazaadenine; 3,7-dideaza-8-azaadenine; ESF; Environmentally sensitive fluorescence; Solvatochromism; Base stacking; Base pairing; Oligonucleotide probe; Polarity; Mismatch; Intramolecular charge transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولاتوکرومیسم; Fluorescence; Phosphorescence; Ground states and excited states; Energy level model; Stokes shift; Down conversion; Photochromism; Solvatochromism; Aggregation Induced Emission (AIE); Fluorescencia; Fosforescencia; Estados base y estados de excitación; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولاتوکرومیسم; Homeopathic potencies; Solvatochromism; Aggregachromism; Solvatochromic dyes; Intramolecular charge transfer; Supramolecular chemistry; Dye aggregation and disaggregation;