کروی ها

در این صفحه تعداد 142 مقاله تخصصی درباره کروی ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروی ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; 4T; incubation for 4 min in Trypsin-EDTA; 4A; incubation for 4 min in Accutase®; 10A; incubation for 10 min in Accutase®; 20A; incubation for 20 min in Accutase®; 30A; incubation for 30 min in Accutase®; 40A; incubation for 40 min in Accutase®;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; Lipid extrusion; Lipid spheronization; Solid lipids; Spheroids; Formation mechanism; Lipid pellets; Metformin hydrochloride (PubChem CID: 14219); Glyceryl trimyristate (PubChem CID: 11148); Glyceryl distearate (PubChem: CID 114690); API; Active pharmaceut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; HS; Human serum; FBS; Fetal bovine serum; HPV; Human papillomavirus; DT; Doubling time; STR; Short Tandem Repeat; poly-HEMA; poly-(2-hydroxyethyl methacrylate); SD; Standard deviation; FDA; Food and drug administration; EMA; European Medicines Agency; GCC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; Hereditary diffuse leukoencephalopathy with axonal spheroids; Colony-stimulating factor 1 receptor; Neurodegeneration; Spheroids; White matter degeneration; α-Synuclein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; 9; 10; mesothelioma; spheroids; nanoparticle; paclitaxel; 2-D; 2 dimensional; 3-D; 3 dimensional; eNP; expansile nanoparticle; OG-Pax; expansile nanoparticles loaded with standard paclitaxel doped with Oregon Green 488 conjugated paclitaxel; Pax-C/e; pacl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; Microgel; Nanogel; Core-shell; Microparticle; Nanoparticle; Biopolymer; Protein; Polysaccharide; Emulsion; Atomisation; Microfluidics; Phase separation; Crosslink; Rheology; Encapsulation; Satiety; Targeted delivery; Controlled delivery; Spheroids; Fibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروی ها; AUR; auranofin; CA9; carbonic anhydrase IX; CDKN1B; cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27); CSC; cancer stem cell; DMOG; dimethyloxalylglycine; GSH; glutathione; HIF; hypoxia inducible factor; MUC2; mucin2; NCL; nucleolin; NFE2L2 or Nrf2; nuclear fact