اسکالن سنتاز

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره اسکالن سنتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسکالن سنتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; Terpene fold; Trichodiene synthase; Catalytic site evolution; Single domain proteins; Multi-domain proteins; EAS; 5-epi-aristolochene synthase; PS; Pentalenene synthase; EIZS; Epi-isozizaene synthase; CS; 1,8-cineole synthase; DMAPP; Dimethylallyl diphosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; Multi-target; Morpholine; Benzoxazine; Benzothiazine; Antioxidant; Squalene synthase; Hyperlipidemia; Triglycerides; Antiatherogenic index; CVD; Cardiovascular disease; SQS; squalene synthase; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA; FPP; farnesyl pyropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; Lipotoxicity; Lipid particles; Saccharomyces cerevisiae; Squalene synthase; Squalene monooxygenase; terbinafine; CFU; colony forming units; ER; endoplasmic reticulum; FA; fatty acids; IC50; concentration causing 50% inhibition of growth; LD; lipid droplet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; SQS; squalene synthase; FPP; farnesyl diphosphate; PSPP; presqualene diphosphate; PSOH; presqualene alcohol; MSTFA; N-Methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; Squalene synthase; Sterol biosynthesis; Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; CAS; cycloartenol synthase; DDS; dammarenediol synthase; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DXP; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate; FPP; farnesyl pyrophosphate; FPS; farnesyldiphosphate synthase; GAP; glyceraldehyde 3-phosphate; HMGR; 3-hydroxy-3-methylglutar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; SQS; squalene synthase; hSQS; human squalene synthase; CrtN; dehydrosqualene desaturase; CrtM; dehydrosqualene synthase; CrtI; phytoene desaturase; CrtB; phytoene synthase; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; PSPP; presqualene dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; ABC; ATP-binding cassette; ADH; alcohol dehydrogenase; ADR; adrenodoxin reductase; ADX; adrenodoxin; ARE2; sterol acyltransferase; ARV1; mediator of sterol homeostasis; BTS1; GGPP synthase; CPR; cytochrome P450 reductase; CRT; carotenogenic (genes); CYP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; bp; base pair(s); RNA-seq; ribonucleic acid sequencing; KEGG; The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome; BLAST; basic local alignment search tool; TF; transcription factor; TP; terpene synthesis; GO; gene ontology; E-value; expectation value; MVA; mevalo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; AACT; acetoacetyl-CoA acyltransferase; DS; dammarenediol-II synthase; DXPS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synthase; DXPR; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate reductoisomerase; FPS; farnesyl pyrophosphate synthase; FPP; farnesyl diphosphate; GDPS; gerenyl diph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; Piriformospora indica cell wall extract; Centella asiatica; HPLC; β amyrin synthase; MJ; Methyl Jasmonate; DMSO; Methyl Sulfinyl Methane; AM; Arbuscular Mycorrhiza; DSM; Deutsche Sammlung fur Mikroorganismen; PiCWE; P. indica Cell Wall Extract; SQS; Squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; ANOVA; analysis of variance; Ct; cycle threshold value; CYP450; cytochrome P450; DS; dammarenediol synthase gene; DS; dammarenediol synthase; FPS; farnesyl pyrophosphate synthase gene; FPS; farnesyl pyrophosphate synthase; GAPDH; glyceraldehyde phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; FDP; farnesyl diphosphate; GCMS; gas chromatography-mass spectrometry; SPME; solid phrase microextraction; IDP; isopentenyl diphosphate; DMADP; dimethylallyl diphosphate; MEP; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate; MVA; mevalonate; DMNT; 4,8-dimethyl-1,3,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; AgBs; Abies grandis bisabolene synthase; amiRNA; artificial micro ribonucleic acid; CDW; cell dry weight;; IPP; isopentenyl pyrophosphate; DMAPP; dimethylallyl pyrophosphate; FPP; farnesyl pyrophosphate; GGPP; geranylgeranyl pyrophosphate; TAP; Tris Aceta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; NO; nitric oxide; SA; salicylic acid; JA; jasmonic acid; GPS; geranyl diphosphate synthase; FPS; farnesyl diphosphate synthase; SS; squalene synthase; SE; squalene epoxidase; DS; dammarenediol synthase; CYP; cytochrome P450; UGT; UDP-glycosyltransferases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; DS; Dammarenediol-II synthase; T-DNA; Transfer-DNA; HPLC; High performance liquid chromatography; PPD; 20 (S)-Protopanaxadiol; PPT; 20 (S)-Protopanaxatriol; DAD; Dammarenediol-II; ESI; Electrospray ionization; EIC; Extracted ion chromatogram; PSY; Phyto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; TCM; traditional Chinese medicine; UPLC/Q-TOF-MS; ultra-performance liquid chromatography/quadruple-time-of-flight mass-spectrometry; RC; Rhizoma Coptidis; RSM; Radix Salvia Miltiorrhiza; TC; total cholesterol; TG; total triglyceride; LDL-C; low density l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; ACT; artemisinin-based combination therapy; ADS; amorpha-4,11-diene synthase; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; β-CPS; β-caryophyllene synthase; CYP71AV1; amorpha-4,11-diene 12-hydroxylase; DBR2; artemisinic aldehyde Δ11(13) reductase; ECS; epi-cedrol s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; SQS; Squalene synthase; MeJa; Methyl-jasmonate; SA; Salicylic acid; 2, 4-D; 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid; HPLC; High performance liquid chromatography; RACE; Rapid amplification of cDNA ends; RT-PCR; Reverse transcription-polymerase chain reaction; UTR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسکالن سنتاز; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; ER; endoplasmic reticulum; FPP; farnesyl diphosphate; GA3; gibberellic acid; GFP; green fluorescence protein; HPT; hygromycin phosphotransferase; MS; Murashige and Skoog; NOS; noparine synthase; RT-PCR; reverse trans