استروما

در این صفحه تعداد 295 مقاله تخصصی درباره استروما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استروما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; Extracellular matrix; Cornea; Corneal organ culture; Confocal fluorescence microscopy; Stroma; F-actin; filamentous actin; Sulf1; sulfatase 1; LOX1; lysyl oxidase; SMA; smooth muscle actin; TGF-beta1; transforming growth factor beta 1; GAG; glycosaminogly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; Intestine; Hedgehog; Stroma; Inflammation; CXCL12; α-SMA; α smooth muscle actin; CXCL; C-X-C motif chemokine ligand; CXCR; C-X-C motif chemokine receptor; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; DSS; dextran sodium sulfate; FCS; fetal calf serum; Gli; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; Ab; antibody; ACT; adoptive cell therapy; ANG; angiopoietin; ATP; adenosine triphosphate; BMDC; bone marrow derived cell; CA4P; combretastatin A phosphate; CAF; cancer-associated fibroblast; CCL2; C-C motif ligand 2; CD; cluster differentiation antigen; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; TME; tumour microenvironment; MSC; mesenchymal stem cell; NK; natural killer; APC; antigen presenting cell; EC; endothelial cell; ECM; extracellular matrix; CAF; cancer-associated fibroblast; EMT; epithelial-mesenchymal transition; αSMA; alpha smooth m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; Drug Delivery; Tumor Microenvironment; Stroma; Pancreatic Cancer; Cda; cytidine deaminase; GEMM; genetically engineered mouse model; MALDI; matrix-assisted laser desorption/ionization; MRI; magnetic resonance imaging; MT; magnetization transfer; OS; overa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استروما; COX-2; cyclooxygenase-2; CTLs; Cytotoxic T Lymphocytes; DCs; dendritic cells; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; FAK; focal adhesion kinase; FAP-α; fibroblast activation protein-α; FGF; fibroblast growth factor; HSCs; hepatic stell