نظارت بر سلامت سازمانی

در این صفحه تعداد 724 مقاله تخصصی درباره نظارت بر سلامت سازمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظارت بر سلامت سازمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; CFRP; Electrical properties; Non-destructive testing; Structural health monitoring; Electrical impedance tomography; Quasi-static indentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Acoustic emission; Honeycomb sandwich composite structures; Piezoelectric acoustic emission sensors; Damage-source localization; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Response prediction; Controllability; Equivalent forces; Kalman filter; Joint input-state estimation; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Computer vision; Fracture; Low cycle fatigue; Structural condition assessment; Machine learning; Steel structures; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Time lag; Time synchronization; Frequency domain; Cross power spectral density; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural health monitoring; Lamb wave; Closed crack; Spectral element method; Spring-type interface model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Composite high pressure vessels; Structural health monitoring; Displacements/strain measurements; Fiber Bragg grating sensor; Digital image correlation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural health monitoring; Long-span bridge; Wind field characteristics; Joint probability density function; Finite mixture distribution; Genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Advanced composites; Smart materials; Piezoelectric embedding; Electronics embedding; Energy harvesting; Wireless sensor network; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Video-based vibration measurement; Phase-based optical flow; Motion magnification; Mode identification; Operation deflection shape; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Guided waves; Acoustoelasticity; Structural health monitoring; Stress measurement; Steel strands; Prestressing; Post-tensioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Long-term monitoring; Structural health monitoring; Wireless sensor network; Heritage construction; Environmental effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Ultrasonic immersion technique; Stiffness matrix; Material characterization; Ultrasonic guided-waves dispersion curves; Structural health monitoring; Isotropic; Anisotropic; Composite laminates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural health monitoring; Meta-heuristics; Inverse problem; Differential evolution; Damage detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural health monitoring; Operational Modal Analysis; Mass change detection; Localization; Estimation; Statistical classification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Concrete dams; Structural health monitoring; Statistical analysis; Thermal effects; Water temperature; Finite element method; Pendulum displacements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural health monitoring; Damage diagnosis; Mooring lines; Finite element method; Uncertainty; Radial basis neural networks; TLP; tension leg platform; ANN; artificial neural network; RBF; Radial Basis Function; RADBAS; radial basis neuron; FEM; Finit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Concrete; Crack detection; Deep learning; Neural network; Edge detection; Image processing; Vision-based; Structural health monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظارت بر سلامت سازمانی; Structural damage detection; Convolutional neural networks; Infrastructure health; Structural health monitoring; Wireless sensor networks; Real-time damage detection;