دستگیری قلب ناگهانی

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره دستگیری قلب ناگهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دستگیری قلب ناگهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; anomalous coronary; unroofing; transthoracic echocardiography; cardiac MRI; cardiac arrest; AAOCA; anomalous aortic origin of a coronary artery; AAOLCA; anomalous aortic origin of the left coronary artery; AAORCA; anomalous aortic origin of the right coro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; CAD; coronary artery disease; CrCl; creatinine clearance; HMO; health maintenance organization; LVEF; left ventricular ejection fraction; OR; odds ratio; SCA; sudden cardiac arrest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Junctional ectopic tachycardia; Myocarditis; Lyme carditis; Sudden cardiac arrest; Cardiac MRI; Delayed gadolinium enhancement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ACS; acute coronary syndrome; AF; atrial fibrillation; AMI; acute myocardial infarction; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; BP; blood pressure; CABG; coronary artery bypass graft surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Spontaneous coronary artery dissection; Sudden cardiac arrest; Left main coronary artery; Post-partum; Acute coronary syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Arrest related death; Channelopathy; Prone positioning; Negative autopsy; Genetic resequencing; Positional asphyxia; ARD; Arrest related death; BJD; Bureau of Justice Statistics; CI; Cardiac Index; CI; Confidence Interval; CO; Cardiac Output; LE; Law Enfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; sudden cardiac arrest; family history; patient history; hypertrophic cardiomyopathy; long QT syndrome; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; congenital coronary artery anomalies; AAP; American Academy of Pediatrics; ALCA-R; Anomalous orig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Uhl's anomaly; AV nodal reentrant tachycardia; 1:2 Atrioventricular conduction; Fascicular-ventricular reentrant tachycardia; Sudden cardiac arrest; Adolescent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; AED; automated external defibrillator; AY; athlete-year; CAA; coronary artery abnormality; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; LVH; left ventricular hypertrophy; NFHS; National Federation of State High School Associations; PPE; preparticipation examination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; AD; autosomal dominant; AR; autosomal recessive; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram/electrocardiography/electrocardiographic; FDR; first-degree relative; LQTS; long QT syndrome; NGS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Sports cardiology; Primary care team physician; Preparticipation evaluation; Collaboration; Sudden cardiac arrest; Heart disease; Preparticipation cardiovascular screening; Primary prevention; Secondary prevention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; CABS-R; Cardiac Arrest Blood Study Repository; CI; confidence interval; GVS; Genome Variation Server; GWAS; genome-wide association studies; PC; phosphatidylcholine; SCA; sudden cardiac arrest; SNP; single nucleotide polymorphism; VF; ventricular fibrilla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ARB; angiotensin receptor blocker; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; EF; ejection fraction; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; LV; left ventricle; LVH; left ventricular hypertrophy; OR; odds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; 11C-meta-hydroxyephedrine; myocardial viability; positron emission tomography; sudden cardiac arrest; sympathetic denervationBNP, B-type natriuretic peptide; 11C-HED, 11C-meta-hydroxyephedrine; 18FDG, 18F-2-deoxyglucose; ICD, implantable cardiac defibrill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; Sudden cardiac death; Sudden cardiac arrest; Ventricular tachycardia; Ventricular fibrillation; Left ventricular dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; athlete; cardiology; sports; sudden cardiac arrest; sudden cardiac deathACA, anomalous coronary artery; ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; CT, computerized tomography; CV, cardiovascular; echo, echocardiography; EP, electrophysiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ICD; Implantable cardioverter-defibrillator; SCA; Sudden cardiac arrest; CDI; Cardiac device infections; WCD; Wearable cardioverter defibrillator; ECG; Electrocardiography; VT; Ventricular tachycardia; VF; Ventricular fibrillation; Implantable cardioverte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; EAPCI; European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions; NSTE-SCA; sudden cardiac arrest without ST-elevation; RIKS-HIA; Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admissions; SCAAR; Swedish Coronary Angiogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ACC/AHA Clinical Practice Guidelines; acute coronary syndrome; ambulatory ECG monitoring; antiarrhythmic drug therapy; arrhythmogenic cardiomyopathy; athletes; cardiac electrophysiology; cardiac resynchronization therapy; cardiomyopathy; catheter ablation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ACC/AHA Clinical Practice Guidelines; Acute coronary syndrome; Ambulatory ECG monitoring; Antiarrhythmic drug therapy; Arrhythmogenic cardiomyopathy; Athletes; Cardiac electrophysiology; Cardiac resynchronization therapy; Cardiomyopathy; Catheter ablation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ACC/AHA Clinical Practice Guidelines; acute coronary syndrome; ambulatory ECG monitoring; antiarrhythmic drug therapy; arrhythmogenic cardiomyopathy; athletes; cardiac electrophysiology; cardiac resynchronization therapy; cardiomyopathy; catheter ablation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگیری قلب ناگهانی; ACC/AHA Clinical Practice Guidelines; Acute coronary syndrome; Ambulatory ECG monitoring; Antiarrhythmic drug therapy; Arrhythmogenic cardiomyopathy; Athletes; Cardiac electrophysiology; Cardiac resynchronization therapy; Cardiomyopathy; Catheter ablation