پلی کربنات (اتر اتر کتون)

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره پلی کربنات (اتر اتر کتون) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی کربنات (اتر اتر کتون) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Vanadium flow battery; Sulfonated poly(ether ether ketone); Halloysite nanotubes; Physically cross-linked; Acid-base membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Sulfonated poly(ether ether ketone); Sulfonated graphene oxide; Hybrid membrane; Vanadium redox flow battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Ellipsoidal microcapsules; Quasi-one dimensional structure; Sulfonated poly(ether ether ketone); Water retention; Proton conductivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Imidazole-type ionic liquid; Sulfonated poly(ether ether ketone); Composite membrane; Anhydrous hoping site; Proton conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Vanadium redox flow battery; Composite membrane; Sulfonated poly(ether ether ketone); Graphene; Cycle stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Sulfonated metal-organic framework; MIL101; Sulfonated poly(ether ether ketone); Proton exchange membrane; Proton conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Vanadium redox flow battery; Sulfonated poly(ether ether ketone); Mesoporous silica; Hybrid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Ionic channel; Nanocomposite membrane; Proton conductivity; Proton exchange membrane fuel cell; Sulfonated halloysite nanotubes; Sulfonated poly(ether ether ketone)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); AA; acrylic acid; APTES; γ-aminopropyltriethoxy silane; BT; barium titanate; CA; carboxylic acid; CF; carbon fiber; CFRPs; carbon fiber-reinforced polymer composites; CNO; carbon nanoonion; CNTs; carbon nanotubes; COF; coefficient of friction; DCMS; dich
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Direct methanol fuel cell; High methanol concentration; Proton exchange membrane; Sulfonated poly(ether ether ketone); Bromomethylated poly(phenylene oxide);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); CA; cellulose acetate; β-CD; beta-cyclodextrins; CCS; carbon capture and sequestration; COK; Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse; CMS; carbon molecular sieves; CNFs; carbon nanofibers; CNTs; carbon nanotubes; ETS; engelhardt titanosilicate; 6FDA-D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); SPI-H; Sulfonated polyimide-hydrogen type; VRFB; Vanadium redox flow battery; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; IEM; Ion exchange membrane; SPES; Sulfonated poly(ether sulfone); SPEEK; Sulfonated poly(ether ether ketone); ETFE-g-PMAOEDMAC; Ethylene-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); Sulfonated poly(ether ether ketone); One-dimensional aminated titania nanotubes; Mixed matrix membranes; CO2-facilitated transport pathways; Gas separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی کربنات (اتر اتر کتون); 2,6-DAT; 2,6-diamino toluene; 3MPDA; 2,4,6-trimethyl-1,3-phenylenediamine; 6FDA; 2,2-bis(3,4-dicarboxyphenyl)hexafluoropropane dianhydride; 6FDA-2,6-DAT; poly(2,6-toluene-2,2-bis(3,4-dicarboxylphenyl) hexafluoropropane diimide); 6FDA-DAM; 2,2-bis(3,4-carb