هگزافلورید سولفوریک

در این صفحه تعداد 107 مقاله تخصصی درباره هگزافلورید سولفوریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هگزافلورید سولفوریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هگزافلورید سولفوریک; Dégénérescence maculaire liée à l'âge; Hématome maculaire; Recombinant tissu plasminogen activator; Vitrectomie; Vertéporfine; Photothérapie dynamique; Ranibizumab; Hexafluorure de soufre; Macular degeneration; Choroid hemorrhage; Tissue plasmi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هگزافلورید سولفوریک; Décollement de rétine; Rétinopexie pneumatique; Injection intravitréenne de gaz; Cryothérapie; Photocoagulation au laser; Hexafluorure de soufre; Retinal detachment; Pneumatic retinopexy; Intravitreal gas injection; Cryotherapy; Laser photocoagulatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هگزافلورید سولفوریک; Greenspan viscometer; Kinematic viscosity; Speed of sound; Argon; Helium; Nitrogen; Methane; Propane; Carbon monoxide; Carbon dioxide; Silicon tetrafluoride; Sulfur hexafluoride; Octafluorocyclobutane; Ammonia