نانوذرات Superparamagnetic

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره نانوذرات Superparamagnetic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات Superparamagnetic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; TEO; stetraethyl orthosilicate; TEA; triethylamine; DCC; N,N-dicyclohexylcarbodiimide; APP; 4-aminophenylarsonic acid; APTES; 3-aminopropyltrimethoxysilane; CPTES; 3-chloropropyltrimethoxysilane; MNP; superparamagnetic nanoparticles; EC 3.1.3.1, ALP; alka
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; EnzSP,; enzyme functionalized superparamagnetic nanoparticles; MSP,; superparamagnetic membrane; TMP,; transmembrane pressure; BMRSP,; superparamagnetic biocatalytic membrane reactor; NPSP,; superparamagnetic nanoparticles; DMF,; dimethylformamide; PVDF,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; Superparamagnetic nanoparticles; Asymmetric flow field–flow fractionation; Magnetic particle spectroscopy; Magnetorelaxometry; Magnetic separation; Magnetic particle imaging; Resovist®
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; Composite nanoparticles; Heteroaggregation of nanoparticles in suspensions; Functionalization; Electrostatic interactions; Chemical interaction; Ionic strength; Superparamagnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; Water treatment; Magnetic separation; Magnetite; Method of characteristics; Superparamagnetic nanoparticles; Settling; Water softening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; BCA; bicichronic acid; BMR; biocatalytic membrane reactor; BMRSP; superparamagnetic biocatalytic membrane reactor; BSA; bovin serum albumin; DMF; dimethylfomamide; EDX; dispersive X-ray spectroscopy; EnzSP; superparamagnetic immobilized enzymes; GalA; gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; TEOS; tetraethyl orthosilicate; TEA; triethylamine; DCC; N,N-dicyclohexylcarbodiimide; APTES; 3-aminopropyltrimethoxysilane; CPTES; 3-chloropropyltrimethoxysilane; MNP; superparamagnetic nanoparticles; AAOh; 1-ammonium-3-aza-4-oxo-7-heptanoate; PAP; p-ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات Superparamagnetic; Superparamagnetic nanoparticles; Blood cell compatible nanoparticle; MRI contrast; Dehydroascorbic acid coated Fe3O4; Blood brain barrier penetrable molecule coated magnetite