شیمی متعالی مولکولی

در این صفحه تعداد 744 مقاله تخصصی درباره شیمی متعالی مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شیمی متعالی مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Polyanionic cyclodextrin; Selective binding; Controlled release; Anticancer drugs; Supramolecular chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Chlorophyll; Chlorosome; Electronic absorption spectrum; Photosynthetic light-harvesting antenna; Steric factor; Supramolecular chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Selenothiocarbamate; Diselenocarbamate; Dithiocarbamate; Supramolecular chemistry; Secondary-bonding; 77Se NMR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Bioorganometallic chemistry; Supramolecular chemistry; Arene ruthenium complexes; Metalla-assemblies; Metal-based drugs; Half-sandwich complexes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Bioorganometallic chemistry; Supramolecular chemistry; Arene ruthenium complexes; Metalla-assemblies; Metal-based drugs; Half-sandwich complexes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Supramolecular chemistry; Barbiturate anion; Raman analysis; Crystal structure; Metal complexes; Hydroxyhydurilate anion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Homeopathic potencies; Solvatochromism; Aggregachromism; Solvatochromic dyes; Intramolecular charge transfer; Supramolecular chemistry; Dye aggregation and disaggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیمی متعالی مولکولی; Wormlike micelles; Critical intermolecular forces; Surfactants; Sodium dodecylbenzenesulphonate; Cetyltrimethylammonium bromide; Supramolecular chemistry; Thermodynamic properties