رزونانس پلاسما سطح (SPR)

در این صفحه تعداد 243 مقاله تخصصی درباره رزونانس پلاسما سطح (SPR) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رزونانس پلاسما سطح (SPR) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); BCN; β-casein; BLG; β-lactoglobulin; DLS; dynamic light scattering; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; Glc; glucose; GlcNAc; N-acetylglucosamine; hBLG; heat-treated BLG; HePS; hetero-exopolysaccharide; HoPS; homo-exopolysaccharide; KCN; κ-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Protein glycosylation; Glycan profiling; Lectin binding; Surface plasmon resonance (SPR); Monoclonal antibody (mAb); Glycan engineering; Fc gamma receptor binding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Block relevance analysis; Lipophilicity; Liposomes; Potentiometry; Quantitative Structure-Property Relationship (QSPR); Surface Plasmon Resonance (SPR)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Silver nanoparticles; Sedimentation field flow fractionation (SdFFF); Optical absorption spectroscopy (OAS); Surface plasmon resonance (SPR); Mie theory; Particle size distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Nanoparticles; PEG density; Tumor tissue penetration; Surface plasmon resonance (SPR); Multiple particle tracking (MPT); Intravital microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Nanosilver; Surface silver; Core-shell nanoparticles; Surface plasmon resonance (SPR); Sigmoidal response; SPR-thickness response; SPR sensing; Exponential phase; Thin silver shell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Sclerostin; Low-density lipoprotein receptor-related protein 5/6 (LRP5/6); Hyaluronic acid/hyaluronan (HA) sulfate; Chondroitin sulfate (CS); Surface plasmon resonance (SPR); Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Surface Plasmon Resonance (SPR); Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi); Cell analysis; Cancer cell lines; Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Optical biosensors; Surface Plasmon Resonance (SPR); Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Nanoparticles (NPs); Clinical diagnostics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Penicillin-binding protein (PBP); Biosensor; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA); Borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus (BORSA); Surface plasmon resonance (SPR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); Graphene; Surface plasmon resonance (SPR); Fiber optic sensor; Biotinylated double crossover DNA (DXB); Streptavidin (SA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسما سطح (SPR); AuNP core diameter; Dynamic light scattering; Excitation-emission spectroscopy (EEM); Surface plasmon resonance (SPR); Resonance Rayleigh scattering (RRS); Humic substances;