شاخص های پایداری

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره شاخص های پایداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص های پایداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; PRIMA programme; Water-food-energy nexus; Sustainable water use; Sustainable food production; Monitoring system; Sustainability; Sustainability indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Sustainability indicators; Eco-city classification and assessment; Eco-city development; Urban sustainability; Environmental justice; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Circular economy; Economy-wide material flow accounting (ew-MFA); Waste and emissions; Cyclical use; Sustainability indicators; Environmental pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Environmental criteria for software; Green software; Resource efficiency; Sustainability indicators; Model of software impacts; Energy-aware software;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Composite index; Factor analysis; Geometric mean; Mega-index; Sustainability assessment; Sustainable development planning; Sustainability indicators; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Value chain analysis; Sustainability indicators; Integration; Information flows; Fair consumption; RQ; Research Question; GSSC; glocal sustainable supply chain; CAFTA DR; Caribbean and America Free Trade Agreement Dominican Republic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Distributed generation; Sustainable development; Sustainability indicators; Interdisciplinary matrix; Multi-criteria analysis; Fuzzy logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Neighbourhood sustainability; Fuzzy synthetic evaluation; Sustainability indicators; Sustainable development; Urban neighbourhoods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Corporate social responsibility (CSR); Retailers; Sustainability performance; Sustainability indicators; Sustainable production and consumption (SCP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Mining sector; Sustainability indicators; Bottom-up and topdown sustainability criteria; Quantitative sustainability assessment; Analytical-hierarchy process (AHP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Metrics; Circular economy; Material flow analysis; Resource recovery; Sustainability assessment; Solid waste management; Sustainability indicators; Multi-dimensional value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Sustainability indicators; Sustainability assessment; Values; Values-based indicators; Values-focused evaluation; Participatory processes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; BOD; Biochemical Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; TSS; Total Suspended Solids; TNK; Total Kjeldahl Nitrogen; WWTs; Wastewater treatment systems; ai-WWTs; Agro-industrial wastewater treatment systems; CDM; Clean Development Mechanisms; LCA; life
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص های پایداری; Sustainable remediation; Contaminated soils; Multiple pollutants; Phytoremediation; Plant-microbe-pollutant interactions; Carbon neutral; Climate change; Sustainability indicators