همگام

در این صفحه تعداد 133 مقاله تخصصی درباره همگام که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همگام (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; Brain metastasis; Metachronous; Precocious; Surgery; Synchronous; GPA; Graded Prognostic Assessment; HR; Hazard ratio; KPS; Karnofsky Performance Status; OS; Overall survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; APBDJ; abnormal pancreato-biliary ductal junction; CBD; common bile duct; CT; computerized tomography; PET; positron emission tomography; gall bladder cancer; cholangiocarcinoma; synchronous; field cancerization; obstructive jaundice; metastasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; Telepsychiatry; Synchronous; Asynchronous; Prisons; Cost-effectiveness; Telepsiquiatría; Sincrónico; Asincrónico; Prisiones; Costo-efectividad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; Aortic aneurysm; Metachronous; Synchronous; Thoracic aortic aneurysm; Spinal cord ischemia; Endovascular; Aneurisma aórtico; Metácronos; Síncronos; Aneurisma da aorta torácica; Isquemia medular; Endovascular;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; critical care; intensive care unit; admission; discharge; complexity; errors; safety; handoff process; communication; synchronous; asynchronous; standardization; curriculum; templates; SBAR; PACT; PDSA cycles; best practices; mortality; morbidity; cogniti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگام; BWT, bilateral Wilms tumour; WT, Wilms tumour; NWTS, National Wilms’ Tumour Study Group; USG, ultrasonography; CT, computed tomographyBilateral Wilms tumour; Synchronous; Metachronous