تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی

در این صفحه تعداد 318 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Techno-economic analysis; Renewable penetration; Energy system; University low carbon transition; System phasing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Photovoltaic battery system; Techno-economic analysis; Site location; Tilt angle; Orientation; And consumer load profile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Wave energy; Levelized cost of energy (LCOE); Techno-economic analysis; Wave energy economics; Wave energy converter (WEC); Wave energy resources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; AGR; acid gas removal; AS; air separation; BETE; biomass to ethylene via ethanol to ethylene pathway; BG; biomass gasification; BMTO; biomass to olefins via methanol-to-olefins pathway; CCS; carbon capture and storage; CFTO; coal to olefins via Fischer-Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Techno-economic analysis; Torrefaction - anaerobic digestion; Minimum selling price; Energy recovery; Process integration; Torrefied pellets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Hydro-processing; Renewable diesel; Oil upgrading; Hydro-deoxygenation; Techno-economic analysis; Process simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Extraction; Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) fermentation; Bio-butanol; Techno-economic analysis; Cost of CO2 equivalent emissions avoided;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Energy efficiency; Lighting; Household; Stock model; LED; Bottom-up modelling; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Algae; New food technology; Biofuels; Techno-economic analysis; Financial forecasting; Food-energy nexus; CAPEX; capital expenses; CHG; catalytic hydrothermal gasification; CHP; combined heat and power; DAP; diammonium phosphate; DBF; direct biomass to fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Compound geothermal power cycles; Flash systems; Organic Rankine cycle (ORC); System optimization; Maps of application scopes; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Hydrothermal liquefaction; Hydrotreating; Radiata pine; Black liquor; Process integration; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Power-to-Gas; Hydrogen; Synthetic Natural Gas (SNG); Electrolysis; Techno-economic analysis; Energy system analysis; Potential assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Inclined solar cooker; Solar dryer; Cooker-cum-dryer; Thermal model; Drying model; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; BEC; bare erected cost; CEPCI; chemical engineering plant cost index; DCFROR; discounted cost flow rate of return; DCW; dry cell weight; E. coli; Escherichia coli; GHGs; greenhouse gases; HPH; high pressure homogenization; IPTG; isopropyl thiogalactopyran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Coal-to-liquids (CTL) process; Coal gasification; Process simulation; Thermodynamic analysis; Techno-economic analysis; Fischer-Tropsch (FT) synthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Organic solid waste; Bio-solid fuel; Fry-drying; Torrefaction; Economic feasibility; Techno-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Biofuel; Biodiesel; Supercritical methanol; Techno-economic; Low methanol to oil molar ratio; Economic analysis; SCA; supercritical alcohol; SCM; supercritical methanol; L-SCM; low methanol: oil molar ratio; Alkali-cat; homogeneous alkali-catalyzed proces
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تکنولوژیکی و اقتصادی; Microalgal biomass; Thermochemical conversion; Fischer-tropsch synthesis; Process modeling; Techno-economic analysis; Sustainability analysis;