تجزیه و تحلیل تئوری

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل تئوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل تئوری
مقالات ISI تجزیه و تحلیل تئوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Absorption heat transformer; Waste heat recovery; Ionic liquid; Experimental results; Theoretical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Stiffening angle steel (SAS); Dual-function; Monotonic loading test; Hysteretic test; Theoretical analysis; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Annular thermoelectric couple; Constant heat flux condition; Theoretical analysis; Finite element method; Performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Stability bearing capacity; Theoretical analysis; Buckling; Fiber reinforced polymer; Steel strengthening; Buckling restrained brace;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Energy separation mechanism; Theoretical analysis; Vortex tube; Vortical flowMécanisme de séparation de l'énergie; Analyse théorique; Tube vortex; écoulement tourbillonnaire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Bamboo–steel composite structure; Adhesive bonding; Theoretical analysis; Interface stresses; Unbalanced joint; Initial debonding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تئوری; Supercritical pressure circulating fluidized bed boiler; Response characteristic; Flow sensitivity; Heat disturbance; Theoretical analysis