ذخیره انرژی حرارتی (TES)

در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره ذخیره انرژی حرارتی (TES) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ذخیره انرژی حرارتی (TES) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Erythritol-xylitol phase diagram; Gibbs free energy minimization; Thermodynamic optimization; CALPHAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Direct steam generation (DSG); Concentrated solar power (CSP); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Accumulator; Steam; Molten salt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Thermal energy storage (TES); Concentrating solar power (CSP); Heat transfer fluid; Nitrite formation; Oxide formation; Thermal decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Thermal Energy Storage (TES); Technology assessment; Process integration; Process analysis; System boundary; Key Performance Indicators (KPI); CSP; Concentrating Solar Power; ECES; Energy Conservation through Energy Storage; HRSG; Heat Recovery Steam Gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Sulfur; Thermal energy storage (TES); Solid-liquid phase change; Thermal charge; Thermal discharge; Natural convection currents; Heat transfer rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Phase change material; Thermal energy storage (TES); Carbon hydrogen bonds; Liquid metals; Thermal and chemical stability; Latent heat enthalpy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Phase change material (PCM); Thermal energy storage (TES); Partial loads; Latent heat; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Concentrated solar power (CSP); Heat transfer fluid (HTF); Thermal energy storage (TES); Corrosion; Molten salt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Free cooling; Thermal energy storage (TES); Latent heat storage (LHS); Building cooling; Phase change material (PCM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Phase change materials (PCMs); Expanded graphite (EG); Thermal energy storage (TES); Temperature regulation; Wood-plastic composites (WPC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Microencapsulation; Phase change material (PCM); Myristic acid-palmitic acid eutectic (MA-PA) mixture; Microencapsulated phase change material (MPCM); Thermal storage capacity; Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Ionic liquids (ILs); Phase change materials (PCM); Differential scanning calorimetry (DSC); Thermal energy storage (TES); Synthesis route;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Thermal Energy Storage (TES); Phase Change Material (PCM); Charging (melting); Discharging (crystallization); Thermal conductivity; Heat pipes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Compressed air energy storage (CAES); Adiabatic compressed air energy storage (A-CAES); Thermal energy storage (TES); Packed bed; Thermocline; Computational fluid dynamics (CFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage (TES); Renewable materials; Cost-effective; Temperature-history (T-history) method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Microencapsulation; Phase change materials (PCM); Microencapsulated phase change materials (MPCM); Thermal properties; Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Thermal energy storage (TES); Phase change material (PCM); Phase equilibrium; Phase diagram; Congruent melting; Eutectic; Peritectic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Underwater compressed air energy storage (UWCAES); Thermal energy storage (TES); Battery energy storage (BES); Renewable energy; Multi-level; Offshore energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Pumped Heat Energy Storage (PHES); Thermal Energy Storage (TES); Electricity storage; Thermo-Electric Energy Storage (TEES); Heat pump; Heat storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذخیره انرژی حرارتی (TES); Building energy performance; Glazing and shading solutions; Indoor thermal comfort; Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage (TES);