احساس گرمایی

در این صفحه تعداد 172 مقاله تخصصی درباره احساس گرمایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احساس گرمایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احساس گرمایی; Multi-sensory interactions; Cross-modal effects; Thermal sensation; Thermal comfort; Noisiness; Loudness; Annoyance; Acoustic comfort; Speech recognition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احساس گرمایی; GT; ground surface temperature (°C); HR; absolute humidity; Icl; clothing insulation value (clo); M; metabolic rate (W/m2); MRT; mean radiant temperature (°C); P; atmospheric pressure (hpa); PET; physiological equivalent temperature (°C); PMV; predicte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احساس گرمایی; In-situ measurement; Adaptive model; Thermal comfort; Clothing; Metabolic activity; Thermal sensation; Occupancy behaviour; Energy consumption; Residential dwellings; Wireless monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احساس گرمایی; In-situ measurement; PMV; Thermal comfort; Clothing; Metabolic activity; Thermal sensation; Occupancy behaviour; Energy consumption; Residential dwellings; Wireless monitoring.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احساس گرمایی; HVAC; Heating, Ventilation and Air Conditioning; nZEB; nearly Zero Energy Buildings; PMV; Predicted Mean Vote; PPD; Predicted Percentage of Dissatisfied; SBS; Sick Building Syndrome; DTS; Dynamic Thermal Sensation; ACS; Adaptive Comfort Standard; BUS; Bui