طبقه بندی حرارتی

در این صفحه تعداد 243 مقاله تخصصی درباره طبقه بندی حرارتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طبقه بندی حرارتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; BLDC; bottom-layer downslope current; BLIC; bottom-layer intrusive current; CDH; Critical Depth Hypothesis; Chl.a; Chlorophyll a; CJ; site in the mainstream of the Three Gorges Reservoir; Cl−; chloridion; Csed.; suspended sediment concentration; EEFO; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Collector efficiency; Solar water heating; Thermal energy storage; Thermal stratification; Water mixing; Water storage tank;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Liquid metal battery; Electro-vortex flow; Mass transfer enhancement; Swirl; Rayleigh-Bénard convection; OpenFOAM; Thermal stratification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Thermodynamic vent; Ground experiment; Pressure control; Refrigeration capacity; Thermal stratification; Échappement thermodynamique; Expérience sur le terrain; Régulation de pression; Puissance frigorifique; Stratification thermique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Natural convection; Cooling process; Water pit thermal storage; Transient laminar flow; Buoyancy; Thermal stratification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Natural convection; Cooling process; Water pit thermal storage; Transient laminar flow; Buoyancy; Thermal stratification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Low temperature combustion; Advanced combustion; HCCI; Heat release; Thermal stratification; aTDC; after Top Dead Center; bTDC; before Top Dead Center; CA50; Crank Angle of 50% burned location; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; COV; Coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Thermal stratification; Thermal mixing; Computational fluid dynamics; URANS; Turbulence modeling; Single gradient diffusion hypothesis (SGDH); Low-Re k-ε; Elliptic-blended k-ε; Shear stress transport k-ω;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Natural convection; Water pit thermal storage; Boussinesq approximation; Buoyancy-driven flow; Thermal stratification; Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی حرارتی; Passive decay heat removal; Gravity Driven Water Pool (GDWP); Thermal stratification; Isolation Condenser (IC) performance; RELAP5/MOD 3.2;