ترمو شیمیایی

در این صفحه تعداد 102 مقاله تخصصی درباره ترمو شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترمو شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمو شیمیایی; (CO2-eq); carbon dioxide equivalence; (GWP); global warming potential; (GHG); greenhouse gas; (HHV); high heating value; (HTL); hydrothermal liquefaction; (NER); net energy ratio; (LCA); life cycle assessment; (WTP); well to pump; Biofuel; Hydrothermal li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمو شیمیایی; Membranes; Thermochemical; Electrolysis; Water-splitting; ConcentratorsC, solar concentration ratio; STF, sun-to-fuel; STH2, sun-to-H2; SI, supporting information; STE, sun-to-electricity; HT, high temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمو شیمیایی; AD; anaerobic digestion; BTX; benzene, toluene, and xylenes; BC; biochemical; CBP; Consolidated Bioprocessing; CC; combined cycle; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; DDGS; dried distillers grain soluble; DLUC; direct land use ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمو شیمیایی; CLFR; Compact Linear Fresnel collector; CRS; Central Receiver System; CSP; Concentrated solar power; CST; Concentrated solar thermoelectric; DNI; Direct Normal Irradiance; DSG; Direct steam generation; HCE; Heat Collector Element; HFC; Heliostat field col
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمو شیمیایی; Biofuels; Conversion; Cupric oxide (CuO); Lignin; Lignocellulosic; Thermochemical; C; cinnamyl; CuO; cupric oxide; C/V; cinnamyl to vanillyl ratio; PCA; principle component analysis; PM; permanganate; S; syringyl; SVC; the addition of syringyl, vanillyl,