توابع ترمودینامیکی

در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره توابع ترمودینامیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توابع ترمودینامیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع ترمودینامیکی; Poly(phenylene-pyridyl) dendrons; Adiabatic vacuum calorimetry; Differential scanning calorimetry; Heat capacity; Thermodynamic functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع ترمودینامیکی; Cluster ions; Geometrical structure; Vibrational spectra; Barium diiodide; Enthalpies of formation; Thermodynamic functions; DFT; MP2 and MP4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع ترمودینامیکی; Barium dibromide; Cluster ions; DFT; MP2; MP4; Geometrical structure; Vibrational spectra; Enthalpies of ion molecular reactions; Enthalpies of formation; Thermodynamic functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع ترمودینامیکی; Fluorinated ionic liquids; Surface tension; Physical and thermal properties; Thermodynamic functions; Walden plot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توابع ترمودینامیکی; Barium difluoride; Cluster ions; DFT; MP2; MP4; Geometrical structure; Vibrational spectra; Enthalpy of ion molecular reactions; Enthalpy of formation; Thermodynamic functions;