آشنایی با موضوع

خواصی مثل دما، فشار و حجم خواص ترمودینامیکی سیستم می گویند. برای یک سیستم در حالت تعادل ترمودینامیکی، حالت سیستم با مشخص کردن مقادیر کلیه کمیت های فیزیکی قابل اندازه گیری از قبیل دما، فشار، حجم، ظرفیت گرمایی، چگالی و. . . معلوم می‌شود. در عمل اگر نوع مواد حاضر در سیستم، دما،‌فشار و حجم گزارش شود، مقادیر مابقی کمیت های فیزیکی بطور یکتا مشخص خواهد شد (مثلاً از روی جداول قابل برداشت خواهد بود) و حالت سیستم مشخص خواهد شد. بنابراین هر سیستم در حال تعادل با جنس معلوم، با گزارش (دما)، ( فشار) و (حجم) بطور کامل توصیف می شود و هرو بخصوص برای آن متناظر با یک حالت بخصوص برای آن است. خواص ترمودینامیکی یا متغیرهای ترمودینامیکی را می توان به دو دسته شدتی و مقداری تقسیم نمود. خواص مقداری خواصی هستند که متناسب با مقدار ماده موجود در سیستم هستند، در حالیکه خواص شدتی خواصی هستند که مستقل از مقدار ماده موجود در سیستم هستند. برای آنکه تعیین کنیم متغیر یک متغیر شدتی یا مقداری است، می توانیم یکبار مقدار آن برای کل سیستم () و یکبار مقدار آن برای جزئی از سیستم () را در نظر بگیریم و اگر این دو با هم برابر بودند، x یک متغیر شدتی است، در حالیکه اگر با هم برابر نبودند و به نسبت جرم کل به جرم جزء در نظر گرفته شده بودند، x یک متغیر مقداری است. بعنوان مثال دما، فشار و. . . جز متغیرهای شدتی هستند، در حالیکه جرم، ظرفیت گرمایی، حجم و. . . جز متغیر های مقداری هستند. واضح است که با تقسیم مقدار یک متغیر مقداری بر مقدار ماده متناظر ( تعداد مول یا جرم)، کمیت حاصل مستقل از مقدار ماده خواهد بود و مشابه متغیر های شدتی می تواند در نظر گرفته شود. بعنوان مثال ظرفیت گرمایی یک متغیر مقداری است، در حالیکه ظرفیت گرمایی ویژه یا مولی به مقدار ماده بستگی ندارد و می تواند یک خاصیت شدتی در نظر گرفته شود. یک سیستم ممکن است در یک فرآیند شرکت کند و تغییر حالت بدهد و از حالت اولیه یا آغازی به حالت ثانویه یا پایانی برود. بعبارتی فرآیند به معنای رخ دادن تغییر است (گرچه ممکن است حالت اولیه و ثانویه در آن با هم یکی باشند، مثلاً سیستم از یک حالت شروع کرده، پس از یک سری تغییرات دوباره به همان حالت برگردد). برای یک سیستم بسته که در یک فرآیند شرکت می کند، ممکن است جنس سیستم (نوع مواد حاضر در آن)، دما، فشار و حجم تغییر کند که اولی در صورتی خواهد بود که یک فرآیند یا واکنش شیمیائی داشته باشیم و در صورت عدم وجود واکنش شیمیائی تنها دما، فشار و حجم تغییر خواهد کرد و سیستم از حالت اولیه (V1 وP1 و T1) به حالت ثانویه (V2 و P2 وT2) تغییر حالت خواهد داد. ممکن است در طول یک فرآیند یک متغیر ثابت نگه داشته شود یا ثابت باشد که فرآیند به نام آن متغیر ثابت خوانده خواهد شد. مثلاً منظور از یک فرآیند همدما فرآیندی است که برای آن دما ثابت است یا منظور از یک فرآیند هم فشار فرآیندی است که در طول انجام آن فشار ثابت است و تغییر نمی کند. همچنین ممکن است برای یک فرآیند حالت اولیه و ثانویه مثل هم باشند که در اینصورت فرآیند، چرخه ای یا سیکلی نامیده می شود.
در این صفحه تعداد 1671 مقاله تخصصی درباره خواص ترمودینامیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خواص ترمودینامیکی
مقالات ISI خواص ترمودینامیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترمودینامیکی; Hydrogen thermal compression; Metal hydrides; High pressure; High-throughput analysis; Thermodynamic properties; Thin film materials; BCC; Body Centered Cubic; CCD; Charged Coupled Device; DOE; U.S. Department of Energy; EDS; Energy Dispersive X-ray Spect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترمودینامیکی; Absorption refrigeration system (ARS); Ammonia-water mixtures; Entropy diagrams; Thermodynamic properties; Système frigorifique à absorption; (ARS); Mélanges ammoniac-eau; Diagrammes entropiques; Propriétés thermodynamiques;