خواص ترموفیزیکی

در این صفحه تعداد 363 مقاله تخصصی درباره خواص ترموفیزیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خواص ترموفیزیکی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; Ionic liquid; Nanoparticles; Ionic liquid based nanofluids; Laminar flow; Heat transfer; Thermophysical properties;
مقالات ISI خواص ترموفیزیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C5mim][NTf2]; 1-pentyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C2mim][NTf2]; 1-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4mim][Trifla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; Artificial neural network; Multi-criteria optimization; Eco-friendly nanofluid; Thermophysical properties; LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator); SVM (Support Vector Machine);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; DM; d-Mannitol; DM + LMA; d-Mannitol-low melting alloy composites; DSC; differential scanning calorimetry; EDX; energy dispersive X-ray; FT-IR; Fourier Transform Infrared; FWHM; full-width half maximum; JCPDS; Joint Committee on Powder Diffraction Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; Nanorefrigerant; Thermophysical properties; Heat transfer coefficient; Migration characteristics; Coefficient of performance; Energy efficiency; Nanofrigorigène; Propriétés thermophysiques; Coefficient de transfert de chaleur; Caractéristiques de migr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; Thermal energy storage; Eutectic metallic alloys; Phase change material (PCM); Latent heat storage; Structural characterization; Thermophysical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; CAB; Cellulose acetate butyrate; CS - PCM; Core Shell - Phase Change Material; CSP; Concentrated Solar Plants; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DSG; Direct Steam Generation; EA; Ethyl acrylate; EG; Expanded Graphite; ENG; Expanded Natural Graph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص ترموفیزیکی; Natural deep eutectic solvents; Thermophysical properties; Rheology; Conductivity; Hydrogen bond donor; Hydrogen bond acceptor;