نشاسته ترموپلاستیک

در این صفحه تعداد 157 مقاله تخصصی درباره نشاسته ترموپلاستیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نشاسته ترموپلاستیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; TPS; thermoplastic starch; ChCl; choline chloride; U; urea; UM; urea intercalated montmorillonite; IM; imidazole; M; montmorillonite; Gl; glycerol; Thermoplastic starch-based composites; Deep eutectic solvent; Montmorillonite; Melt processable films; Mech
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; ANOVA; analysis of variance; CMPW; carrot minimum processing waste; EVOH; ethylene vinyl alcohol copolymer; FFF; film-forming formulation; HDPE; high-density polyethylene; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; LDPE; low-density polyethylene; PCL; poly(ε-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; θ1/2; half-life; %Clay; quantity of nanoclay; %Plast; quantity of plasticizer; CRV; carvacrol; d001; interlayer spacing distance; DoE; design of experiments; E; Young's modulus; META; montmorillonite clay surface modified with a mass fraction of 25 −
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; ATBC; acetyl-tri-n-butyl citrate; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; ABS-g-GMA; acrylonitrile butadiene styrene-g- glycidyl methacrylate; NBR; acrylonitrile-butadiene rubber; SP.A; adipic anhydride-plasticized soy protein; AP; amylopectin; K; Boltzmann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; Fluorescent polymer composites; Graphene quantum dots; Nanocomposites; Thermoplastic starch; Photoluminescence; Luminescent polymer composites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; Multiphase systems; Nanofillers; Thermoplastic starch; Poly(butylene adipate-co-terephthalate); Biodegradable polymers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; Bionanocomposite; Thermoplastic starch; Polysaccharide nanocrystals; Morphology; Thermal, mechanical and barrier properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; Starch; Molecular structure; Crystallinity; Enzymatic degradation; Bioplastic; TPS; thermoplastic starch; ANOVA; analysis of variance; DMSO; dimethylsulfoxide; SEC; size-exclusion chromatography; NF; non-fractured; CF; cryo-fractured; LOS; log-of-slope;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; ANOVA; analysis of variance; CF; cryo-fractured; CM; compression molding; DSC; differential scanning calorimetry; HAMS; high-amylose maize starch; HTT; hydrothermal treatment; NF; non-fractured; NMS; normal maize starch; RH; relative humidity; SEC; size-e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته ترموپلاستیک; ABDPP; arylene-N,N′-bis(2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoramidate); ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer; AlPi; aluminium diethylphosphinate; AMS; ammonium sulfamate; APb; dibasic ammonium phosphate; APP; ammonium poly(phosphate); ATH;