تیوات آمید

در این صفحه تعداد 222 مقاله تخصصی درباره تیوات آمید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تیوات آمید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; AHR; aryl hydrocarbon receptor; ALD; alcoholic liver disease; BAs; bile acids; CAR; constitutive androstane receptor; CARM1; coactivator associated arginine methyltransferases 1; CBP/P300; CREB-binding protein/p300; CYP27A1/Cyp27a1; sterol 27α-hydroxylas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; AD; Alzheimer's disease; PPs; polyphenols; EGCG; epigallocatechin gallate; NFTs; neurofibrillary tangles; ACh; acetylcholine; Aβ; amyloid-beta; APP; amyloid precursor protein; PS-1; presenilin-1; PS-2; presenilin-2; AChE; acetylcholine esterase; Cdk5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ASTX; astaxanthin; BAMBI; BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog; BDL; bile duct ligation; CCL4; chemokine (C-C motif) ligand 4; CCR; chemokine receptor C-C motif; ChREBP; carbohydrate response element binding protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; PH; partial hepatectomy; TAA; thioacetamide; BDL; bile duct ligation; DPPIV; dipeptidyl-peptidase IV; HBSS; Hank's balanced salt solution; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; FBS; fetal bovine serum; EGFP; enhanced green fluorescent protein; H&E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; Aldh1a1; aldehyde dehydrogenase family 1 member A1; Bax; Bcl2-associated X protein; BNF; β-naphthoflavone; Col1a1; collagen, type I, alpha 1; Cox-2; cyclooxygenase 2; Cu; copper; Cxcl10; chemokine (C-X-C motif) ligand 10; Cx3cl1; chemokine (C-X3-C motif)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; Akr1a; aldehyde reductase; ALT; alanine transaminase; AsA; ascorbic acid; CHOP; CCAAT-enhancer-binding protein homologous protein; CYP; cytochrome P450; ER; endoplasmic reticulum; H&E; hematoxylin and eosin; i.p.; intraperitoneally; JNK; c-Jun N-terminal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; SDC1; syndecan-1; TGFβ1; transforming growth factor-β1; MAPK; matrix activated protein kinase; ECM; extracellular matrix; ERK; extracellular matrix regulated kinase; GSK; glycogen synthase kinase; αSMA; α smooth muscle actin; THBS1; thrombospondin-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; Ab; ambient or atmosphere; tBu2Se2; di-tert-butyl diselenide; CR; conventional heating under refluxing conditions; DDA; dodecylamine; DDAB; dode-cyldimethylammonium bromide; DDT; dodecanethiol; DMF; N,N-dimethylformamide; EA; ethanolamine; EDT; 1,2-ethane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; Mouse Model; Signal Transduction; MMP; Decorin; MSC; mesenchymal stem/stromal cell; ECM; extracellular matrix; TGF; transforming growth factor; HSCs; hepatic stellate cells; MMPs; matrix metalloproteinases; TIMPs; tissue inhibitors of metalloproteinases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; HSC; Hepatic stellate cell; PPARγ1; Peroxisome-proliferator activated receptor γ1; Sox9; Sex-determining region Y-box 9; TAA; Thioacetamide; SREBP-1c; Sterol regulatory element binding protein-1c; TF; Transcription factor; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; α-SM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; CuE; Cucurbitacin E; ECM; extracellular matrix; HSCs; Hepatic stellate cells; TNF-α; tumor necrosis factor-α; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; PARP; poly ADP-ribose polymerase; MAPK; mitogen activated protein kinase; ER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوات آمید; TAA; thioacetamide; MMP-9; matrix metalloproteinase-9; α-SMA; alpha smooth muscle actin; EpCAM; epithelial cell adhesion molecule; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-Phenylindole; HPLC; High-Performance Liquid Chromatography; CXCL9; chemokine (C-X-C motif) ligand