آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) یک روش جداسازی ساده، انعطاف پذیر، حساس و با هزینه ای مناسب برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی مواد حتی در مقادیر بسیار کم، در آزمایشگاه می باشد. تکنیک TLC قابلیت اندازه گیری موازی و همزمان بسیاری از مواد را در حداقل زمان مورد نیاز، دارد و می تواند به صورت دستی با روشی ارزان و آسان انجام شود. بنابراین، دستگاه کرماتوگرافی لایه نازک تقریبا در تمام آزمایشگاه ها به عنوان یک ابزار مناسب و راحت برای تفکیک و جداسازی سریع و ساده مواد یافت می شود. در سال 1938 ایزومیلو و شرایبده استفاده از یک جاذب کروماتوگرافی به شکل یک لایه نازک تثبیت شده بر روی یک تکیه‌گاه محکم و بی‌اثر را پیشنهاد کرده‌اند و در سال 1951 کیر شنر، میلر و کلر، ترپن‌ها را بر روی یک «نوار کروماتوگرافی» جدا کردند. این نوار از یک باریکه کوچک شیشه‌ای با جاذب مخلوط با نشاسته یا گچ شکسته‌بندی، که به عنوان چسباننده عمل می‌کند، پوشیده شده بود. طرز به کار بردن باریکه‌ها مانند روش به کار بردن کاغذ کروماتوگرافی کاغذی بود و در واقع هدف اولیه استفاده از روش لایه نازک به کار بردن روش‌های کروماتوگرافی تقسیمی و کاغذی در یک سیستم جذب سطحی بوده است. در اواخر دهه 1950 استال، روش‌های ساده‌ای را برای تهیه صفحات اختراع کرد و نشان داد که کروماتوگرافی لایه نازک می‌تواند برای بسیاری از جداسازی‌ها به کار رود. مراحل کروماتوگرافی لایه نازک: در این روش از یک لایه نازک و یکنواخت سیلیکاژل یا آلومینا که روی یک قطعه شیشه ای، فلزی یا پلاستیک سخت، پوشش داده شده اند، به عنوان فاز ثابت استفاده می شود. همچنین اغلب فاز ثابت در روش TLC شامل ماده فلورسانس کننده در نور UV می باشد. برای فاز متحرک نیز از یک حلال مایع مناسب یا ترکیبی از حلال ها استفاده شده و نمونه در آن حل می شود. مراحل اصلی کروماتوگرافی لایه نازک شامل نمونه گذاری، توسعه کروماتوگرافی، مشتق سازی و ارزیابی کروماتوگرام ها است. اولین گام و مهمترین مرحله کروماتوگرافی لایه نازک به ویژه در آنالیز های کمی، نمونه گذاری است. کیفیت و تکرارپذیری اندازه گیری در این مرحله تعیین می شود. نمونه ها روی لایه جداسازی یا به صورت لکه از طریق انتقال تماس و یا به صورت نواری باریک با استفاده از تکنیک اسپری اعمال می شوند. انتخاب روش نمونه گذاری به دقت، حجم نمونه، تعداد آنالیز ها و درجه کنترل خودکار مورد نظر دارد.
در این صفحه تعداد 331 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی لایه نازک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی لایه نازک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; ANOVA; analysis of variance; CO2; carbon dioxide; CL; confidence limits; DMRT; Duncan's Multiple Range Test; GABAR; γ-aminobutyric acid (GABA) gated chloride channel receptor; RH; relative humidity; SE; standard error; TLC; thin layer chromatography; TMS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; BAPC; bioreductively activatable prodrug conjugate; CA1; combretastatin A-1; CA4; combretastatin A-4; Et3N; triethylamine; HPLC; high performance liquid chromatography; HRMS; high resolution mass spectrometry; MeOH; methanol; NaBH4; sodium borohydride; TL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; BBB; blood-brain barrier; CrT; creatine transporter; GPA; guanidine acetic acid; TLC; thin layer chromatography; creatine; creatine gluconate; creatine ascorbate; creatine glucose; neuroprotection; creatine transporter deficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; wt; wild type; Abg; Agrobacterium β-glucosidase; BglU; β-glucosidase U; GalPf; galactosidase P. furiosus; LB; lysogeny broth; TB; terrific broth; TLC; thin layer chromatography; DMF; dimethyl formamide; TBS; tert-butyldimethylsilyl; DMSO; dimethyl sulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Surface enhanced Raman spectroscopy; Infrared spectroscopy; Thin layer chromatography; Late 19th century silk dresses; Synthetic purple dyes; Mordants
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; AA; amino acid; BSSL; bile salt stimulated lipase; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DG; diglycerides; FA; fatty acid; FFA; free fatty acid; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; MG; monoglycerides; Mw; molecular weight; PHM; pas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Boc; t-butyloxycarbonyl; Boc-Lys(Boc)-Osu; Nα,Nε-di-Boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester; BSA; bovine serum albumin; Cbz; carboxybenzyl; CLRs; C-type lectin receptors; CRD; carbohydrate-recognition domain; Con A; Concanavaline A; DBU; 1,8-diazabicyclo[
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; caffeine; theobromine; undergraduate organic chemistry laboratory; thin layer chromatography; microscale organic reactioncafeína; teobromina; laboratorio de química orgánica de licenciatura; cromatografía de capa fina; reacción orgánica en microescala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; AChE; acetylcholinesterase; ACh; acetylcholine; ACN; acetonitrile; ASN; aldicarb sulphone; ASX; aldicarb sulphoxide; HPLC-DAD; high performance liquid chromatography with diode-array detector; TLC; thin layer chromatography; Aldicarb; Carbofuran; Carbamat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; MTT; (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-H-tetrazolium bromide); NMR; nuclear magnetic resonance; TLC; thin layer chromatography; TMS; tetramethylsilane; DMSO; dimethyl sulfoxide; PBS; phosphate-buffered saline; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; ADR; adverse drug reaction; CAE; caraway aqueous extract; CBD; convention on biological diversity; CCDS; characteristic components data set; ESI; electrospray ionization; GC; gas chromatography; HPLC; high performance liquid chromatography; LC-IT-TOF-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; NCL; neuronal ceroid lipofuscinosis; CDK; cyclin-dependent kinase; S1P; sphingosine-1-phosphate; GlcCer; glucosylceramide; TLC; thin layer chromatography; FA; fact acid; LacCer; lactosylceramide; Sulf; sulfatide; So; sphingosine; Batten disease; Cell cycl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; PC; phosphatidylcholine; lyso-PC; lyso-phosphatidylcholine; HC-3; hemicholinium-3; CTL; choline transporter-like; TLC; thin layer chromatography; Trypanosoma; Choline; Transport; Phosphatidylcholine; Kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; BBB; blood-brain barrier; CAD; Charged Aerosol Detector; CM; chitosan-microsphere; CP; compritol; CTS; cryptotanshinone; DGLC; Double gradient liquid chromatograph; DH-Ppt; dehydrogynated protopanaxatriol; DSS; danshensu; F; bioavailability; FA; ferulic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Cyperus rotundus; High performance liquid chromatography; Method validation; Minimum inhibitory concentration; Thin layer chromatography; Thin layer chromatography bioautography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; TLC; thin layer chromatography; S.E.M.; standard error of the mean; DFT; density functional theory; PDB; protein data bank; GABAA; gamma aminobutyric acid; Dimeric napthoquione; Sedative-hypnotic effect; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; ANOVA; one-way analysis of variance; DMMF; (E)-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-(5-methylfuran-2-yl) prop-2-en-1-one; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; IARC; International Agency for Research; IC50; half-maximal inhibition concentration; IFN-γ; Int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; 5-HT1A receptor; 5-hydroxytryptamine-1A receptor; BCA; bicinchoninic acid; GTP-γ-S; guanosine-5′-O-(3-thiotriphosphate); 8-OH-DPAT; 8-hydroxy-2(di-N-propylamino)tetralin; Nutridoma-BO; nutridoma-oleic acid-albumin complex; PMSF; phenylmethylsulfonyl fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Monoacylglycerols; sn-2 position; Edible oils; Column chromatography; Enzymatic hydrolysis; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; DAGs; diacylglycerols; DHA; docosa-hexanoic acid; EFAs; essential fatty acids; FAs; fatty acids; FAMEs; fatty acid m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Bacterial resistance; SOS response; RecA; Lichen secondary metabolite; Natural source inhibitor; MDR; Multi-Drug Resistant; ATP; adenosine triphosphate; DMSO; dimethyl sulfoxide; IPTG; isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside; TLC; thin layer chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Pregnancy; Fetus; Placenta; Docosahexaenoic acid; Kinetics; Metabolism; ACSL; long-chain acyl coenzyme-A synthetase; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DPAn-3; omega-3 docosapentaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; FA; fatty acids; FID; flame ionization detector; FAME; fatty acid methyl esters; FBS; fetal bovine serum; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; SBI; sterol biosynthesis inhibitors; TLC; thin layer chromatography; PMSF; phenylmethylsulphonyl fluoride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AD; Alzheimer's disease; AEA; anandamide; APP; amyloid precursor protein; Aβ; amyloid-beta peptide; CBR; cannabinoid receptors; CC; cerebral cortex; DAG; 1,2-diacyl-sn-glycerol; DAGL; diacylglycerol lipase; ECS; endocannab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1; Enzyme inhibitor; Steroidogenic enzymes; Estrogen-dependent disease; Intracrinology; (h)17β-HSD1; (human) 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; (h)17β-HSD2; (human) 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; CER[AP]; Ceramide AP C18:18; CHOL; Cholesterol; IPMdeut; Isopropyl myristate deuterated; IPM; Isopropyl myristate; LC phase; Liquid-condensed phase; LE phase; Liquid-expanded phase; PE(s); Penetration Enhancer(s); RT; Room temperature; SA; Stearic acid; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HRESIMS; high resolution electrospray ionization mass spectroscopy; NMR; nuclear magnetic resonance; HPLC; high performance liquid chromatography; TLC; thin layer chromatography; GC-MS; gas chromatogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; Quinoline; Fluorination; Phosphodiesterase 5; Radiotracer; Positron emission tomography; AD; alzheimer's disease; AllocCl; allyl chloroformate; ATR; attenuated total reflectance; cAMP; cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; cGMP; cyclic guanosine 3′,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; BAM; Brewster angle microscopy; CCD; charge-coupled device; C-serum; cytoplasmic serum; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DNA; deoxyribonucleic acid; ESG; esterified sterylglucoside; FA; free fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; SERS; Combined technique; High performance; Detection; Characterization; DNAss; single-stranded deoxyribonucleic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; IR; infrared spectroscopy; LOD; limit of detection; MIPs; molecular imprinted polymers; MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; COX-2; cyclooxygenase-2; iNOS; inducible nitric oxide synthase; NF-κB; nuclear factor kappa B; IKKβ; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta; HPLC; high-performance liquid chromatography; PDA; photo-diode array; ESI/MSn; electro-spray io
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; CCR; chill-coma recovery; FA; fatty acids; FS; free sterols; FSG; Fast-Subgroup; ISG; Intermediate-Subgroup; LPC; lysophosphatidylcholine; PC; phosphatidylcholine; PC1; first principal component; PC2; second principal component; PCA; principal components
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; AC; Asparagus cochinchinensis; BCT; body core temperature; bFGF; basic fibroblast growth factor; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DIV; days in vitro; ErK; extracellular signal-related kinase; GR; glucocorticoid receptor; Imi; imipramine; MCAO; mid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; CBMN; Cytokinesis-blockage micronucleus test; CHO; Chinese hamster ovary cells; EEBD; Ethanolic extract of Baccharis dracunculifolia; EEGP; Ethanolic extract of green propolis; FBS; Foetal bovine serum; HTC; Hepatoma tissue culture cells; MMS; Methyl meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; ATCC; American type culture collection; CC; column chromatography; CFU; colony forming units; CHCl3; chloroform; COSY; correlation spectroscopy; DCM; dichloromethane; DEPT; distortionless enhancement by polarisation transfer; DMSO; dimethyl sulfoxide; EtO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; COX-2; cyclooxygenase-2; DN; desoxo-narchinol-A; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ERK; extracellular signal-regulated kinase; EtOAc; ethyl acetate; FBS; fetal bovine serum; H&E; hematoxylin and eosin; HPRT; hypoxanthine guanine phosphoribosyl-tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی لایه نازک; AD; Alzheimer׳s disease; Aβ; amyloid β; AChE; acetylcholinesterase; ANOVA; analysis of variance; ANSM; Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (French); APP; amyloid precursor protein; b-APP; b-amyloid precursor protein; ATCI; acetylthiocholine