ترانس اکتین

در این صفحه تعداد 21 مقاله تخصصی درباره ترانس اکتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترانس اکتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; 6-[(3-methylbut-2-en-1-yl)amino]purine; N6-isopentenyladenine; Isoprenoid; Cytokinin; Fluorescent label; Fluorescent probe; Linker; Competitive receptor bioassay; ARR5:GUS; Live cell confocal microscopy; ABA; abscisic acid; 2-AmEtAm; 2-aminoethylamino-; 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; Brassinolide; Brassinosteroids; Castasterone; Endogenous hormones; Gibberellins; GA6; Microalgae; ABA; abscisic acid; BL; brassinolide; BRs; brassinosteroids; CS; castasterone; cZ; cis-zeatin; DHZ; dihydrozeatin; GAs; gibberellins; IAA; indole-3-acetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; 2iP; isopentenyladenine; ABA; abscisic acid; EIN3; ETHYLENE-INSENSITIVE3; GA; gibberellins; IAA; indole-3-acetic acid; IPA; isopentenyladenosine; JA; jasmonic acid; Pi; inorganic phosphate; SA; salicylic acid; UHPLC-MS/MS; ultrahigh performance liquid c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; CKs; cytokinins; 6-BA; 6‑benzylaminopruine; ATP/ADP IPTs; adenosine phosphate-IPTs; iP; isopentenyladenine; tZ; trans-zeatin; cZ; cis-zeatin; SAM; shoot apical meristem; TAIR; Arabidopsis genome; GDR; Genome Database for Rosaceae; GSDS; Gene Structure D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6-Benzyladenine-9-riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-glucoside; cZR; cis-Zeat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; BAP; 6-Benzylaminopurine; cZ; cis-Zeatin; cZR; cZ riboside; cZRPs; cZR 5′-phosphates; DAU; days after cotyledon unfolding; DIG; digoxygenin; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMSO; dimethylsulfoxide; DZ; dihydrozeatin; DZR; DZ riboside; DZRPs; DZR 5′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; ABA; abscisic acid; BA; 6-benzylaminopurine; BR; brassinosteroid; βGlc; β-glucosidase; CK; cytokinin; CKXs; cytokinin oxidase/dehydrogenases; cZ; cis-zeatin; cZR; cis-zeatin riboside; cZRMP; cis-zeatin riboside 5′-monophosphate; cZRPs; cis-zeatin ribo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; Cytokinins; Barley; Yield; CKX activity; IPT activity; Developmental stages; CK; cytokinin; tZ; trans-zeatin; cZ; cis-zeatin; HPLC-MS/MS; high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry; CKX; cytokinin oxidase; IPT; isopentenyl transferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس اکتین; c-Z; cis-zeatin; c-ZR; cis-zeatin riboside; c-ZRMP; cis-zeatin riboside 5′-monophosphate; CK; cytokinin; DZ; dihydrozeatin; DZR; dihydrozeatin riboside; DZRMO; dihydrozeatin riboside 5′-monophosphate; FB; free base; iP; N6-(Δ2-isopentenyl)adenine; iP