تمایز متقابل

در این صفحه تعداد 277 مقاله تخصصی درباره تمایز متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمایز متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; Cell therapy; Gene therapy; Parkinson's disease; iPS cells; dopamine neurons; transdifferentiation; astrocytes; microglia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; Cancer; Solid tumors; Blood tumors; Brain tumors; Neurooncology; Transdifferentiation; Chemotherapy; Differentiation based therapies; Naturally occurring compounds; Aloe emodin; Isoxanthohumol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; β-Cell heterogeneity; Single-cell analysis; Diabetes; Regeneration; Endocrine cells; Transdifferentiation; Dedifferentiation; Maturation; Subpopulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APOE4; apolipoprotein E4; APP; amyloid precursor protein; ASCL1; achaete-scute family basic helix-loop-helix transcription factor 1; ATP; adenosine trip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; bilateral limbal stem cell deficiency; corneal epithelial cells; limbal fibroblast conditioned medium; skin keratinocytes; transdifferentiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; Monkey fibroblasts; Telencephalic neuroepithelial stem cells; Transdifferentiation; Neural tubes; Neural regeneration in vivo; Cortical neuron;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; Liver-Specific Tissue Stem Cells; Liver Progenitor Cell; Transdifferentiation; Hepatocytes; Cholangiocytes; AAF; acetylaminofluorene; CDE; choline-deficient diet with ethionine; DAPM; methylenedianiline; DDC; 1,4-dihydro-2,4,6-trimethyl-pyridine-3,5-dicar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; Cancer stem cells; Transdifferentiation; Lymphangiogenesis; Angiogenesis; Lymphatic metastasisCSC, cancer stem cell; LEC, lymphatic endothelial cell; BEC, blood endothelial cell; NOS, nitric oxide synthase; LEPC, lymphatic endothelial progenitor cell; MCS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; ACs; acinar cells; ADSCs; adipose-derived stromal cells; CD29; integrin beta-1; CD44; cell surface glycoprotein; CD105; endoglin; SMG; submandibular gland; SLG; sublingual gland; PG; parotid gland; DCs; ductal cells; MCs; mucous cells; SCs; serous cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; retinal pigment epithelium; proliferative vitreoretinopathy; retinal regeneration; epithelial-mesenchymal transition; metaplasia; transdifferentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز متقابل; LD; lipid droplet; BAT; brown adipose tissue; scWAT; subcutaneous white adipose tissue; gonWAT; periovarian white adipose tissue; mesWAT; mesenteric white adipose tissue; FAs; fatty acids; TAG; triacylglycerol; IBMX; isobutylmethylxanthine; PKA; protein k