آشنایی با موضوع

تعرق(به انگلیسی Transpiration). گیاهان در حالی که از طریق ریشه آب جذب می‌کنند از طریق اندامهای هوایی مقداری از آب خود را از دست می‌دهند. این عمل بوسیله دو مکانیزم مختلف تعرق و تعریق انجام می‌شود که اولی اساسی‌تر بوده و در نتیجه انجام آن در اتمسفر اشباع نشده آب به صورت بخار آب خارج می‌شود. در حالی که دومی جزء مکمل پدیده اول است و مخصوصا در اتمسفر اشباع شده باعث دفع آب مایع از گیاه می‌شود. تعرق انواع مختلف دارد. برگ اندام اصلی و عمده تعرق است و قسمت اعظم تعرق از میان روزنه های آن انجام می شود، لذا این نوع تعرق را تعرق روزنه ای می نامند. مقدار کمی بخار آب از برگها و ساقه ها بوسیله تبخیر مستقیم از طریق یاخته های اپیدرمی و از میان کوتیکول خیلی نازک آنها خارج می شود که این پدیده را تعرق کوتیکولی می گویند. مقدار آبی که از طریق روزنه خارج می شود، خیلی زیاد است. همچنین خروج بخار آب می تواند از طریق عدسکهای ساقه های چوبی یا عدسکهای میوه انجام شود که تعرق عدسکی نامیده می شود. عوامل موثر بر تعرق: 1- رطوبت نسبی: هر قدر رطوبت نسبی جو بیشتر با‌شد، میزان تعرق کمتر خواهد بود. زیرا پتانسیل آب جو دراین حالت افزایش می‌یابد. اگر رطوبت نسبی جو به حالت اشباع برسد، تعرق متوقف می‌شود. رطوبت نسبی جوبه شدت از دمای محیط متاثر است. 2- دما: دما علاوه براثری که روی رطوبت نسبی دارد درشرایط طبیعی افزایش دما تا 25-30 درجه سانتیگراد باعث افزایش شدت تعرق شده وازاین درجه به بعدباعث کاهش تعرق می‌شود. علت این پدیده آن است که افزایش دما تا 30 درجه سانتیگراد دربعضی ازگونه‌ها مانند پنبه،توتون وقهوه باعث باز شدن روزنه‌ها و پس از آن باعث بسته شدن روزنه‌ها می‌شود. درشمعدانی حتی در 35 درجه سانتیگراد نیزروزنه باز باقی مانده،درنتیجه تعرق ادامه می‌یابد. 3-باد و جریان هوا: باد باعث تجدید هوا در مجاورت بافتها شده وشدت تعرق راافزایش می‌دهد. ولی شدید بودن آن باعث بسته شدن روزنه‌ها و کاهش تعرق می‌شود. از طرف دیگر باد با به حرکت در آوردن برگها، خروج بخار آب از برگها را آسان می‌کند. 4-روشنایی: در بسیاری از گیاهان شدت تعرق در تاریکی تقریبا صفر است وروشنایی باعث افزایش شدت تعرق می شود. علت آن باز شدن روزنه‌ها در روشنایی است. زیرانزدیک به 99% تعرق ازطریق روزنه‌ها صورت می‌گیرد. در بعضی از گیاهان مانند گیاهان گوشتی (تیره کاکتوس) روزنه‌ها در روز بسته و درشب بازند. به همین دلیل میزان تعرق این گیاهان در شب بیشتر از روز است.

در این صفحه تعداد 443 مقاله تخصصی درباره تعرق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعرق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; CIRR5; cumulative intercepted radiation to R5; CTd; canopy temperature minus air temperature; F; fraction of radiation intercepted; FVE-4WAP; F from seedling emergence to four weeks after planting; FVE-R5; F from seedling emergence to R5; gs; stomatal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; D; equivalent circle diameter; DAS; day after sowing; E; transpiration rate; FTSW; fraction of transpirable soil water; high WU; high water use; IVD; interveinal distance; Khmajor; xylem-specific hydraulic conductivity of major vein; Khminor; xylem-specif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; Aluminium phytotoxicity; Antioxidative stress; Ion homeostasis; Ultrastructure; Glycine max L; A; CO2 assimilation rate; CI; capacity for internal carbon use; ABET; epidermal thickness of the lower or abaxial face; ADET; epidermal thickness of the upper o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; A; Net CO2 assimilation; C; soil CO2 concentration; Cc; CO2 concentration in chloroplast; Ci; CO2 concentration in the substomatal chamber; E; transpiration; gm; mesophyll conductance to CO2 diffusion; gsc; stomatal conductance to CO2; gsw; stomatal condu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; Osmotic stress; Maize; Polyamines; Salicylic acid; Wheat; Ci; intracellular CO2 concentration; DAO; diamine oxidase; DAP; 1,3-diaminopropane; ΔF/Fm'; effective quantum efficiency of photosystem II; Fv/Fm; optimal quantum efficiency of photosystem II; E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; Malus x domestica; Carbon isotopic discrimination; Photosynthesis; Transpiration; Fruit yield; Biomass; Evapotranspiration; Gas exchange; Radiation use efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; AQP, aquaporin; DTR, decrease in transpiration; TR, transpiration rate; TRlim, limited transpiration rate; VPD, vapor pressure deficitAquaporins; Silver; Soybean; Transpiration; Vapor pressure deficit; Zinc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعرق; Amax; maximum net photosynthesis; A; net leaf carbon assimilation; VPD; air vapor pressure deficit; E; transpiration; Enight; Night-time transpiration; gs; conductance for H2O vapor andCO2; gsmax; maximum leaf diffusive conductance; gs; conductance for H2