تریترپنس

در این صفحه تعداد 392 مقاله تخصصی درباره تریترپنس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تریترپنس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; Triterpenes; Maslinic acid; Mitocan; Cytotoxicity; Rhodamine B; Betulinic acid; Oleanolic acid; Ursolic acid; Platanic acid; Glycyrrhetinic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; Nepeta teydea; Lamiaceae; Transformed root cultures; Sesquiterpenes; (-)-Cinalbicol; Diterpenes; Teydeadione; Triterpenes; Teydealdehyde; Phenolic compounds; Biological activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; PEEBP; petroleum ether extract from B. pilosa; MTT; 3-(4,5-dimethyl-2-yl)− 2,5-diphenyl -tetrazolium bromide; FBS; Fetal bovine serum; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; DMSO; Dimethyl Sulphoxide; Bcl-2; B-cell lymphoma-2; Bax; Bcl-2 Associa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; Obesity; Inflammation; Adipose tissue; Natural products; Triterpenes; PPARγ; Peroxisome proliferator-activated receptor gamma; C/EBPα; CCAAT-enhancer-binding proteins; IL-6; Interleukin 6; IL-1β; Interleukin 1β; TNFα; Tumoral necrosis factor alpha; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; Ac; acetyl group; Agly; aglycone; Ara; α-l-arabinospyranosyl; Glu; β-d-glucopyranosyl; m.u.; mass units; Ole; oleanolic acid; Rha; α-l-rhamnopyranosyl; Urs; ursolic acid; Xyl; d-xylopyranose; Yerba mate; Saponin composition; Triterpenes; LC-MSn analy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریترپنس; Ocimum sanctum; HIV-1; RNase H; Reverse transcriptase; Triterpenes; Ferulic acid derivatives; AIDS; Acquired Immunodeficiency Syndrome; DCM; dichloromethane; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DP; DNA polymerase; DQF-COSY; Double Quantum Filtered-COrrelation