تومورها

در این صفحه تعداد 246 مقاله تخصصی درباره تومورها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تومورها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Smoking; Rheumatoid arthritis; Activity; Severity; Structural damage; Extra-articular manifestations; Infections; Tumors; Death; Remission; Drug survival; Response to treatment; Dose reduction; Cessation of smoking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Pediatric; Tumors; LSB surgery; Subtotal petrosectomy (STP); Transotic approach (TOA); Translabyrinthine approach (TLA); Petrous bone cholesteatoma (PBC); Vestibular schwannoma (VS); Facial nerve (FN); House-Brackmann (HB) grading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Growth dynamics; Magnetic resonance imaging; Natural history; Neurofibromatosis; Tumors; CPA; Cerebellopontine angle; M; Meningioma; MRI; Magnetic resonance imaging; NF2; Neurofibromatosis type 2; NVS; Nonvestibular schwannoma; TX; Tumor of the cerebellop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Blood-brain barrier; Epilepsy; Laser ablation; Laser interstitial therapy; Thermal therapy; Tumors; BBB; Blood-brain barrier; CNS; Central nervous system; CPS; Complex partial seizures; EEG; Electroencephalography; ILAE; International League Against Epile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Colorectal cancer; Tumors; Inflammatory bowel disease; Immunohistochemistry; Plasma cellsAP, alkaline phosphatase; CCC, cholangiocellular carcinoma; CD, Crohn's disease; CES, carboxylesterase; CRC, colorectal cancer; FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Intraductal papillary mucinous neoplasm; Pancreas; Diagnosis; Tumors; Computed tomographyNeoplasia papilar mucinosa intraductal; Páncreas; Diagnóstico; Tumores; Tomografía computarizada
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; Epidemiology; Heart; Surveillance; Tumors; APC; Annual percentage changes; NHL; Non-Hodgkin's lymphoma; PMCTs; Primary cardiac malignant tumors; SEER; Surveillance, epidemiology and end-results;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومورها; μm; Micrometer; Ac2-26; Mimetic peptide Ac2-26 of annexin protein; ADC; Adenocarcinoma; ANOVA; Analysis of variance; ANXA1; Annexin A1Protein; BSA; Albumina bovina; COX-2; Cyclooxygenase 2; DAB; Diaminobenzine; ERK; Extracellular signal-related kinase; F